• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské bylo založeno v roce 2005 jako součást Diecézní charity ostravsko-opavské. Těžiště aktivit tkví v zahraniční rozvojové a humanitární pomoci na Ukrajině. Středisko převzalo a navázalo na drobné humanitární aktivity na Zakarpatí, které byly do té doby realizovány dobrovolníky a na projekt Adopce na dálku, který byl realizován Charitou sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.

V současné době je realizátorem či spolurealizátorem dlouhodobých projektů na Ukrajině: Adopce na dálku, Důstojný život (pomoc seniorům a zdravotně postiženým na principu adopce na dálku), Domov pokojného stáří Usť Čorna (pomoc seniorům v domově důchodců), Dětský domov sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku a angažuje se v pomocí obětem konfliktu na Ukrajině (potravinové balíčky, pomoc raněným, materiální pomoc). Tyto projekty jsou realizovány ve spolupráci s hlavními místními partnery – Charitou v Tjačivu na Zakarpatí, Kongregací sester vtěleného slova v Ivano-Frankivsku  a Charitou Melitopol v Záporižské oblasti, ale také s dalšími partnery dle potřeby. Mimo uvedené základní projekty středisko na Ukrajině zabezpečuje dodávky materiální humanitární pomoci, organizuje brigády a stáže českých dobrovolníků a pořádá Cestu adoptivních rodičů – zájezd dárců za svými podporovanými.

Od roku 2014 se Středisko zaměřilo také na novou zemi svého působení – Moldavsko. Nyní se zde realizují dva projekty – Centrum domácí péče (ošetřovatelská a pečovatelská terénní služba) a Důstojný život – adresná finanční pomoc konkrétnímu senioru nebo zdravotně postiženému v okolí okresního města Singerei. V ČR se aktivity Střediska zaměřují na osvětovou činnost.

Z historie naší pomoci

Na podzim roku 1998 prožívali obyvatelé v obci Usť Čorná a přilehlých horských vesničkách Tjačivského rajonu na Zakarpatí velkou úzkost. Měli zoufalý nedostatek potravin, hrozil jim hlad a nevěděli jak přečkají zimu, která bývá v horách velmi dlouhá, mrazy se často pohybují kolem mínus 20 stupňů Celsia. Pak přišly ničivé povodně. Místním lidem začala přicházet humanitární pomoc, do níž se zapojila také Diecézní charita ostravsko – opavská.

Vesnice, které se ještě nevzpamatovaly z první katastrofy, se ocitly na jaře opět pod vodou. Tato druhá povodeň byla největší za posledních sto let. Byly zničeny komunikace, důležité tepny pro spojení s okolím. Charita se opět zapojila do humanitární pomoci a vypravila kamiony potravin, ošacení, matrací, přikrývek a dovezla i finanční dary, za které byly nakoupeny potraviny. Na těchto humanitárních cestách se setkal ostravský koordinátor pro pomoc Ukrajině pan Gejza Machala se slovenským misionářem Petrem Krenickým, který pak byl dlouhodobým garantem charitních projektů na Ukrajině. „Povodně nám paradoxně pomohly a zachránily nás od hrozícího hladomoru“, vzpomíná Otec Petr.

Povodně upozornily okolní země na katastrofální podmínky, ve kterých lidé na Zakarpatí žili. Přivedly do oblasti humanitární organizace a tolik potřebnou pomoc. Vláda lidem poskytla prvotní pomoc, začala jim vyplácet důchody a sociální dávky, které před katastrofou přicházely jen sporadicky. V průběhu času se hledala možnost další pomoci.

Jako vhodná možnost se nabízela zavést na Ukrajinu jinde prověřený projekt  „ADOPCE NA DÁLKU“.

Myšlenka začala nabývat konkrétní podoby počátkem roku 2002. V březnu odjeli na týdenní služební cestu do Usť Čorné pracovníci Diecézní charity ostravsko – opavské: Gejza Machala, Jarmila Sýkorová, Eva Chudejová, fotograf Pavel Zuchnický a římskokatolický kněz o. Roman Dlouhý. Cílem cesty bylo zmapování situace na Zakarpatí a navázání kontaktu s lidmi vhodnými pro zapojení do projektu adopce na dálku. Bylo vybráno prvních 50 dětí z podhorských obcí Německá Mokrá, Ruská Mokrá, Dubové, Viterna, Krásná a Pidčos.

V roce 2003 se pak uskutečnila první organizovaná „CESTA ADOPTIVNÍCH RODIČŮ“ za svými dětmi. Dětí přibývalo a od února 2005 byl projekt Adopce na dálku přeřazen z Charity sv. Alexandra pod Diecézní charitu ostravsko-opavskou.

V roce 2004 se začalo pomáhat také seniorům prostřednictvím projektu „DŮSTOJNÝ ŽIVOT“.

V roce 2005 přebudováním bývalého kulturního domu v obci Usť Čorna vznikl „DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ“

V roce 2007 byla dokončena přestavba staré farní budovy v Tjačivu na Pastoračně charitativní centrum. Nachází se v něm také sklad humanitární pomoci, z něhož je sociálně potřebným poskytována různorodá materiální pomoc.

Od roku 2009 blíže spolupracujeme se sestrami původně argentinské Kongregace Vtěleného Slova v projektu „DĚTSKÝ DOMOV SV. MIKULÁŠE“ – pomoc dětem v dětském domově v tzv. Městečku milosrdenství v Ivano-Frankivsku.

V průběhu let došlo k řadě společných krátkodobých projektů pomoci s různými partnery – například pomoc se zajištěním financí a vybavením pro Mládežnické centrum v Antalovcích, pomoc při budování Městečka Milosrdenství v Dubovém, vybavení dětského centra v Tjačivu, organizování letních táborů pro děti na Ukrajině, vzdělávací seminář pro vedoucí dětských táborů, umožnění účasti šesti manželských párů na manželských setkáních v ČR, pomoc terapeutickým komunitám pro závislé, pomoc nemocným dětem, pomoc uprchlíkům a další drobnější aktivity.

Od začátku také jezdí na Ukrajinu každoročně množství DOBROVOLNÍKŮ pomáhajících v různorodých činnostech.

V roce 2014 byla navázána spolupráce s Caritas Moldova v nové zemi našeho působení v Moldavsku. Podporují se zde senioři v moldavské variantě projektu „DŮSTOJNÝ ŽIVOT“ a „CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE“ ve vesnici Grigorauca v regionu Singerei.

Od roku 2014 jsme se také zapojili s partnery na Ukrajině do „POMOCI OBĚTEM KONFLIKTU„.

NAPIŠTE NÁM ZDE