• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Rozvojová spolupráce na rozdíl od humanitární pomoci, která reaguje na okamžitou potřebu (např. po přírodních katastrofách, ve válce atd.) má řešit problémy rozvojových zemí dlouhodobě. Je to je snaha pomoci lidem vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet.

Forma podpory je jak finanční či materiální (např. stavba škol, nemocnic), tak i předávání know-how (např. vzdělávání učitelů, školení atd.). Oproti dříve užívanému názvu rozvojová pomoc je dnes preferováno spojení rozvojová spolupráce, což má zdůraznit partnerství mezi zemí poskytovatele a příjemce při plánování i realizaci projektů.

Rozvojová spolupráce je zaměřena na základní socioekonomické faktory – školství, zdravotnictví, občanská společnost, infrastrukturu, zaměstnanost atd., které mohly či mohou zapříčinit humanitární krizi nebo stav nouze a je při ni nutná spolupráce místních partnerů (místní vláda, instituce, organizace, obyvatelé…).

 

Rozvojová spolupráce a její projekty často navazují na aktivity humanitární pomoci tak, aby se pomohlo předcházet budoucím krizím a zmírnili se jejich negativní dopady.

 

Základní témata rozvojové spolupráce:

(Celosvětový nárůst populace za 150 let z 1 na 6 miliard)

  • Extrémní chudoba
  • Negramotnost
  • Nedostatečná zdravotní péče
  • Nedostatečný přístup k pitné vodě
  • Ochrana životního prostředí
  • a další

NAPIŠTE NÁM ZDE

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva