• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In ,,

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ USŤ ČORNA

V průběhu roku 2005 byla v horské vesnici Usť Čorna na Zakarpatské Ukrajině dokončena přestavba bývalého kulturního domu na Domov pokojného stáří. Jeho vedením je pověřena představená místní řeholní komunity. Provoz domova umožňuje zaměstnání šesti ošetřovatelkám, žijícím v téže vesnici. Domov poskytuje seniorům trvalé ubytování s komplexní péčí, zahrnující stravu, úklid, praní prádla, asistenci při osobní hygieně, potřebnou ošetřovatelskou činnost. Domov má také vlastní zdravotní sestru.

Není zanedbáván ani společenský život klientů a tak je jim umožňována účast na společenských akcích nejrůznějšího charakteru (Mikulášské nadílky, předvánoční posezení, poutě atd.). Kapacita domova je 20 lůžek a o pobyt v něm je veliký zájem.

Finanční prostředky na provoz získává Domov částečně z plateb ubytovaných klientů.  Domov je podporován také ze Společného fondu projektů Adopce na dálku a Důstojný život a z Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. Další příjmy jsou tvořeny dobrovolnými dary. Na výstavbě domova a venkovních úpravách se značnou mírou podílely dobrovolníci z České republiky.

V roce 2010 byl Domov přeřazen pod našeho hlavního ukrajinského partnera na Zakarpatí – Blahodijnyj fond Caritas imeni Olexandra Chiry. V následujících letech probíhala rozsáhlá rekonstrukce a došlo k navýšení kapacity Domova.