• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
 • +420 599 525 947
 • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In ,,

DŮSTOJNÝ ŽIVOT MOLDAVSKO

Důstojný život je dlouholetým prověřeným projektem Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) a v Moldavsku v regionu Singerei jej realizujeme od roku 2014. Projekt je rozšířením již 10 let fungujícího projektu Důstojný život v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Cílovou skupinou projektu Důstojný život, tedy ti, kterým je pomoc směřována jsou senioři bez dostatečných finančních prostředků, osamělí a o samotě žijící senioři, trvale nemocní senioři, senioři, kteří nemají kde bydlet a zdravotně postižení lidé.

Místně je projekt realizován spolupracující organizací Charitou Grigorauca v blízkosti okresního města Singerei.

Jak seniorům a zdravotně postiženým v Moldavsku pomoci?

Pomoci může kdokoli, kdo má otevřené srdce i dlaň a chce seniorům a zdravotně postiženým v Moldavsku přispět ke zlepšení jejich nelehké situace. Požadovaná částka je 5 400 Kč ročně (450 měsíčně) – periodicitu splátek (roční, půlroční, kvartální, měsíční) si dárce volí sám.

Darovací smlouva

S „adoptivním podporovatelem“ je uzavírána pro konkrétního člověka darovací smlouva na dobu neurčitou (na vyžádání také na 1 rok). Po zadání údajů a vybrání seniora je charitním pracovníkem zaslána darovací smlouva a další náležitosti.

Kritéria pro zařazování seniorů a zdravotně postižených

Základním kritériem je chudoba a potřebnost, bez diskriminace z hlediska pohlaví, rasy nebo náboženství. Senioři a zdravotně postižení jsou do projektu vybíráni na základě informací místního koordinátora, který má přehled o potřebných ve své oblasti. Zájemce o pomoc si může vybrat konkrétního seniora nebo zdravotně postiženého, kterému chce pomáhat.

Jak jsou peníze využívány?

Využití příspěvku je strukturováno následujícím způsobem:

 • 70% příspěvek senioru nebo zdravotně postiženému
 • 20% příspěvek do společného fondu, z něhož se podporuje místní komunita – Zdravotně-sociální centrum v Grigorauce a místní koordinátoři projektu
 • 10% režie SHPaRS DCHOO.
 • Seniorům a zdravotně postiženým je pomoc poskytovaná buď finančně nebo v naturáliích (potraviny, otop, léky, apod.), které jsou jim pololetně doručovány domů.

Registrace

Pokud se chcete stát naším dárcem a podporovat seniora, využijte možnosti ZAREGISTROVAT SE

Informace a kontakt s obdarovaným

Dárce obdrží dotazník s fotografií a konkrétními informaci o prostředí, ve kterém jím podporovaný senior nebo zdravotně postižený žije. Naším prostřednictvím je možné si také s obdarovanými psát. Vzájemnou komunikaci podporujeme přeposíláním korespondence a v případě zájmu i jejím překladem.

Ukončení podpory

Darovací smlouva, tedy pomoc konkrétnímu senioru nebo zdravotně postiženému, je ukončována v případě, že dojde k:

 • výraznému zlepšení finanční nebo zdravotní situace seniora nebo zdravotně postiženého
 • úmrtí seniora nebo zdravotně postiženého
 • odstěhování seniora nebo zdravotně postiženého mimo náš dosah,
 • významnému porušení pravidel projektu,
 • a nebo na žádost dárce, pokud v projektu nemůže nebo z nejrůznějších důvodů nechce pokračovat.