• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In Nezařazené

Poděkování dárcům a přehled činnosti 2019

Vážení dárci, adoptivní rodiče, kamarádi a příznivci dění na Ukrajině a v Moldavsku, opět po roce Vám vyjadřujeme upřímné poděkování za Vámi poskytnutou podporu lidem žijícím na Ukrajině a v Moldavsku a za důvěru, kterou jste nám tím prokázali. Přestože i situace v České republice, v našich osobních životech a rodinách není často jednoduchá, nezapomínáte na druhé, potřebné a Vám často neznámé osoby, jménem kterých Vám nyní ze srdce děkujeme.

Návštěva paní Galiny v rámci pravidelného monitoringu projektů v Moldavsku. V programu Důstojný život je zde zahrnuto 32 potřebných seniorů. Grigorauca, Červen 2019, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček
Návštěva paní Galiny v rámci pravidelného monitoringu projektů v Moldavsku. V programu Důstojný život je zde zahrnuto 32 potřebných seniorů. Grigorauca, Červen 2019, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček

Naše společné úsilí se může mnohdy zdát marné či nekonečné, ale máte-li možnost stát se očitým svědkem předávání „dobra“ z České republiky lidem, kteří to potřebují, věřte, že dopad té naší „kapky v moři“ je opravdu velký. Rádi bychom vás krátce informovali o tom, co se nám, také díky Vám, v uplynulém roce podařilo.

Naše stěžejní projekty Adopce na dálku a Důstojný život pokračovaly a pomáhaly i v roce 2019. Průměrně, Adopce na dálku, pomohla měsíčně zlepšit životní podmínky cca 374 rodinám, což je o 7 více než v roce 2018. Důstojný život pak, průměrně měsíčně, pomohl cca 252 seniorům na Ukrajině, což je o 22 více než v roce 2018 a 32 seniorům v Moldavsku. V souvislosti s těmito projekty chceme upozornit na účty platné pro Adopci na dálku a Důstojný život na Ukrajině:

Adopce na dálku: 29 01 06 61 96/2010

Důstojný život Ukrajina: 24 01 06 62 02/2010.

Nové účty máme u FIO banky z důvodu nulových poplatků. Prosíme o zasílání dalších financí již na tyto účty. Staré účty u Raiffeisen Bank: Adopce na dálku 501 500 67 23/5500 a Důstojný život: 501 500 67 31/5500 budou funkční do konce roku 2020.

Prosíme Vás také o doplnění e-mailové adresy do databáze Adopce na dálku a Důstojného života na Ukrajině a v Moldavsku, z důvodů zasílání potvrzení k dani elektronickou poštou. V případě, že potřebujete poradit či e-mailovou adresu nemáte, neváhejte se na nás obrátit. Poštou již nebude potvrzení k dani zasílat, pouze na vyžádání.

Čeští dárci se na Ukrajině setkali s dětmi, rodinami, které podporují v rámci projektu Adopce na dálku. Cestu adoptivních rodičů organizujeme každý rok v létě. Zakarpatí, srpen 2019, foto archiv SHPaRS
Čeští dárci se na Ukrajině setkali s dětmi, rodinami, které podporují v rámci projektu Adopce na dálku. Cestu adoptivních rodičů organizujeme každý rok v létě. Zakarpatí, srpen 2019, foto archiv SHPaRS

Válečný konflikt na východní Ukrajině stále pokračuje, přestože mu v médiích již téměř není věnovaná pozornost. Do dnes v blízkosti frontové linie umírají lidé a obyvatelstvo tzv. bojových zón je konfrontováno se surovou realitou válečného konfliktu. I nadále v roce 2019 jsme se snažili, díky českým dárcům a Tříkrálové sbírce, v Doněcké a Luhanské oblasti pomáhat potravinami, hygienou, vybavením domácností, oblečením či pouhou podporou v podobě naší návštěvy či duchovní návštěvy kněze.

Do bojových zón, a to konkrétně do obcí Pervomajske, Mykolajivka, Mariupol, Pokrovsk jsme v loňském roce již potřetí dopravili Mikulášské balíčky, které čeští dárci buď sami připravili, nebo podpořili finančně jejich nákup. Díky této štědrosti se podařilo získat obnos ve výši 163.099 Kč a obdarovat na 160 dětí. Ty v balíčcích dostaly přesně to, oč sv. Mikuláše prosily a tomu také odpovídala radost, kterou jsme měli možnost při předání sledovat.

Pomáhat lidem v bojových zónách budeme i v roce 2020. Na Balíky základní potřeby a další pomoc do těchto zón můžete přispět na účet 28 00 77 97 01/2010 (FIO banka) s novým VS 666.

Předávání dárku Makarovi (4 roky), který spolu s více jak 85 dětmi v bojových zónách dostal dárky díky Mikulášské nadílce. Mariupol, Prosinec 2019, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček
Předávání dárku Makarovi (4 roky), který spolu s více jak 85 dětmi v bojových zónách dostal dárky díky Mikulášské nadílce. Mariupol, Prosinec 2019, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček

Získaná dotace z Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury nám umožnila na rok 2019 připravit projekt zaměřený na budování kapacit pro rozvojovou spolupráci. V rámci projektu jsme školili partnery z Ukrajiny a Moldavska ve fungování neziskových organizací a rozvojových projektů. Stejně tak jsme navštívili projekty Caritas Ukraine v bojových zónách a na oplátku je pak hostili v České republice a ukazovali projekty Diecézní charity ostravsko-opavské. Projektové dění jste mohli sledovat na našem webu či facebooku.

Pokračovala podpora Centra sociální a zdravotní péče svatá Maria v Grigorauce a seniorů v Moldavsku, stejně jako podpora Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku a Domova pokojného stáří Naděje v Usť Čorne atd. Pokračovala podpora partnerství měst a krajů. Za podpory Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava, Nadace život umělce a Renomie proběhl již 4. ročník Ukrajinského festivalu. Jako každoročně se vypravila pomáhat desítka českých dobrovolníků na Ukrajinu a bylo přepraveno několik tun materiální pomoci.

Příměstského English campu na Zakarpatí se letos zůčastnilo přes 60 dětí. Kromě několika lekcí AJ jsme dětem připravili výlety do hor, hry, výtvarné aktivity a návštěvu aquacentra. Foto archiv SHPaR
Příměstského English campu na Zakarpatí se letos zůčastnilo přes 60 dětí. Kromě několika lekcí AJ jsme dětem připravili výlety do hor, hry, výtvarné aktivity a návštěvu aquacentra. Foto archiv SHPaR

Díky Vám naše projekty v roce 2019 pomohly stovkám sociálně slabých, nemocných, diskriminovaným dětem, seniorům a rodinám na Ukrajině a v Moldavsku. Váš finanční příspěvek zkvalitnil život mnoha lidí, kterým jejich stát, okolí či rodina nemohli pomoci.

Boží přítomnost, zdraví a všudypřítomný pocit lásky, Vám ze srdce přejeme i do nového roku 2019, ve kterém budeme dále pokračovat v našem společném úsilí, ve znamení caritas.

S úctou a upřímným poděkováním všem dárcům, Charitám a partnerům

O našich aktivitách a projektech se můžete dozvědět na našem facebooku.

Nebo při odběru našeho newsletteru.