• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Stáří na Ukrajině

Fragmenty ukrajinské kultury

Cestování na Ukrajině

Sociální situace rodin

Lidé zasaženi válkou

Důstojný život

15. výročí založení DCHOO

Majdan z pohledu církví na Ukrajině