• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Dobrovolnictví na Ukrajině

Pomoc v Městečku Milosrdenství v Ivano-Frankivsku

Během celého roku je možnost vypomoci s chodem dětského domova v Městečku Milosrdenství ve městě Ivano-Frankivsk na západní Ukrajině. Náplní turnusů většinou dvoutýdenních dobrovolnických pobytů je úklid,vaření, pomoc s chodem domova, péče a hraní si s dětmi.

Ivano-Frankivská oblast patří k nejklidnějším oblastem v momentální ukrajinské krizi, je ovšem třeba dbát více než jindy na bezpečnost. Odjezd je na vlastní nebezpečí.

Doprava na vlastní náklady: autem, autobusem či vlakem.

Ubytování a strava zajištěno bezplatně na místě, doporučujeme nechat sestřičkám příspěvek na jídlo.

Základní informace:

  • Dobrovolnictví je pro osoby starší 18 let, s dobrovolníkem je uzavírána dobrovolnická dohoda stanovící pravidla;
  • cestu si zajišťují a hradí dobrovolníci sami, vhodná doprava je například autobusem či vlakem;
  • bezpodmínečně nutné je také si zařídit před cestou zdravotní pojištění na Ukrajinu a podepsat dobrovolnickou smlouvu, viz “postup”;
  • dobrovolničení je nevýdělečné, ale během pobytu máte zajištěnou stravu a ubytování.

Postup:

Pokud se chcete stát dobrovolníkem, kontaktujte nás nebo přímo zašlete životopis s návrhem termínu pobytu na Ukrajině na email veronika.mechova@dchoo.charita.cz .

Po domluvě s koordinátorkou dojde k podpisu smlouvy, doručení výpisu z rejstříku trestů a kopie Vašeho pojištění do zahraničí.

Bez těchto náležitostí NELZE odjet.

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře níže nebo přímo zašlete životopis s návrhem termínu pobytu na Ukrajině na email: veronika.mechova@dchoo.charita.cz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva