• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Nabízíme možnost pořádání workshopů pro studenty středních a základních škol (2. stupeň).

Počet studentů:        20-25

Délka:                           1,5 až 2 h

 

Realizace:

1. část: workshop se studenty, formou interaktivních her a aktivit

– přiblížení rozvojové a humanitární pomoci, rozdílů mezi nimi

– rozvojové cíle tisíciletí

– návody, jak se zapojit do pomoci

Lektor: pracovníci Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO nebo speciální hosté

2. část: Svědectví z rozvojové země

přiblížení života v konkrétní rozvojové zemi

Lektor: pracovníci Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO nebo speciální hosté, kteří v dané zemi působili nebo v ní realizovali humanitární či rozvojovou pomoc.…

 

Požadavky:    

-zájem a souhlas ředitele / ředitelky školy

-učebna / místnost umožňující kruhové uspořádání židlí (2 místnosti umožní běh obou částí zároveň a po 45 minutách se třídy vymění = za stejný čas více tříd )

-místo pro fotografie zarámovaných v euroclipech antireflex 50×60 cm (možnost instalace na delší dobu nebo po dobu workshopu)

-promítací plátno, projektor a flichart (je-li k dispozici)

Finanční účast:           žádná, workshop je bezplatný

V případě zájmu nás kontaktujte.