• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In Nezařazené

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2020

Požehnané a radostné Vánoce. Ať Vám nový rok 2020 přinese spoustu štěstí, zdraví, pokoje a Božího požehnání.

Přeje tým Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské