• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Archives

MATERIÁLNÍ POMOC

Na počátku roku 2007 byla dokončena přestavba staré farní budovy v Tjačivu na Pastoračně charitativní centrum, kde sídlí také naše partnerská organizace Blahodijnyj fond Caritas imeni Oleksandra Chiry. Nachází se v něm také sklad materiální pomoci, z něhož jsou poskytovány vytipovaným sociálně potřebným rodinám, či jednotlivcům a příležitostně příchozím potřebným šatstvo, obuv a jiné potřebné věci. Materiální pomoc

POMOC OBĚTEM KONFLIKTU NA UKRAJINĚ

Pomoc obětem konfliktu na Ukrajině Na Ukrajině probíhá mediálně známý konflikt, který má za následek smrt mnoha tisíců lidí, desetitisíce raněných a přes 2 milióny uprchlíků z oblasti bojů v Donbasu a také z Krymu. Velmi podstatně se také zhoršila ekonomická situace a životní úroveň obyvatel Ukrajiny. Pomoc Ukrajině Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní

DĚTSKÝ DOMOV SV. MIKULÁŠE

Dětský domov sv. Mikuláše je určen pro ukrajinské děti z neúplných a sociálně potřebných rodin ve městě Ivano-Frankivsk. Jedná se především o sirotky a děti z rozpadlých rodin žijících v jeho okrajové části města – Krychivci. Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce pomáhá provozovat dětský domov a vést děti k důstojnému osobnímu růstu, zajistit základní

CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE GRIGORAUCA

Centrum poskytuje zdravotní terénní pomoc několika desítkám potřebným klientům ročně (periodicky). Klienti jsou většinou nemocní senioři z okolí městečka Grigorauca (Singerei, Copaceni and Mihailovca), kteří potřebují služby zdravotní domácí péče. Partnerem na moldavské straně je Farní charita Grigorauca.  Za dobu 10leté existence již centrum v Grigorauca pomohlo asi 900 nemocným lidem. Centrum zaměstnává 2 zaměstnance. Nabízí

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví na Ukrajině Pomoc v Městečku Milosrdenství v Ivano-Frankivsku Během celého roku je možnost vypomoci s chodem dětského domova v Městečku Milosrdenství ve městě Ivano-Frankivsk na západní Ukrajině. Náplní turnusů většinou dvoutýdenních dobrovolnických pobytů je úklid,vaření, pomoc s chodem domova, péče a hraní si s dětmi. Ivano-Frankivská oblast patří k nejklidnějším oblastem v momentální ukrajinské

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ USŤ ČORNA

V průběhu roku 2005 byla v horské vesnici Usť Čorna na Zakarpatské Ukrajině dokončena přestavba bývalého kulturního domu na Domov pokojného stáří. Jeho vedením je pověřena představená místní řeholní komunity. Provoz domova umožňuje zaměstnání šesti ošetřovatelkám, žijícím v téže vesnici. Domov poskytuje seniorům trvalé ubytování s komplexní péčí, zahrnující stravu, úklid, praní prádla, asistenci při

DŮSTOJNÝ ŽIVOT MOLDAVSKO

Důstojný život je dlouholetým prověřeným projektem Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) a v Moldavsku v regionu Singerei jej realizujeme od roku 2014. Projekt je rozšířením již 10 let fungujícího projektu Důstojný život v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Cílovou skupinou projektu Důstojný život, tedy ti, kterým je pomoc směřována jsou senioři bez dostatečných finančních prostředků,

DŮSTOJNÝ ŽIVOT UKRAJINA

Projekt Důstojný život realizujme na Zakarpatské Ukrajině od roku 2005 (počátky projektu jsou v roce 2004). Cílovou skupinou projektu Důstojný život, tedy ti, kterým je pomoc směřována jsou senioři bez dostatečných finančních prostředků, osamělí a o samotě žijící senioři, trvale nemocní senioři, senioři, kteří nemají kde bydlet a zdravotně postižení lidé. Projekt je organizačně  zajišťován

ADOPCE NA DÁLKU

Adopce na dálku je dlouholetým prověřeným projektem Charity Česká republika. Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) jej na Zakarpatské Ukrajině realizuje již od roku 2005. Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin, kterým má pomoc umožnit získat nejvyšší možné vzdělání a pozvednout hmotnou a duševní úroveň jejich rodin. Dlouhodobým cílem

BALÍKY ZÁKLADNÍ POTŘEBY

Na východní Ukrajině se opět bojuje a umírají lidé. Nárůst bojů uvěznil tisíce civilistů a zničil životně důležitou infrastrukturu. Krize se zvětšuje a ohrožuje další tisíce lidí. S každým uplynulým dnem se zvyšuje riziko, že při ostřelování zahynou další lidé. Mnoho lidí je proto v současné době evakuováno z Avdijivky a dalších míst na frontové linii.