• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Archives

Kapacity pro rozvoj

Záměrem nového projektu Kapacity pro rozvoj je posílit odborné kapacity Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO a dvou nových partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině, a to v oblasti samostatnosti, akceschopnosti a kooperace. Dále prohloubit existující spolupráci mezi SHPaRS a partnerskými organizacemi a přispět tak k šíření Zahraniční rozvojové spolupráce a ke tvorbě

Kontrasty Ukrajiny

KONTRASTY UKRAJINY – projekt, bourající stereotypy Jaká je aktuální situace na Ukrajině? Zajímá vás současné dění v zemi, průřezová společenská témata, názory místních obyvatel i odborníků různých odvětví? Přicházíme s projektem, jehož cílem je zvýšit zájem o tuto vzdálenostně, kulturně i historicky nám velmi blízkou zemi. Ukrajina je nám velmi blízko. S naší zemí má dokonce kus

MATERIÁLNÍ POMOC

Na počátku roku 2007 byla dokončena přestavba staré farní budovy v Tjačivu na Pastoračně charitativní centrum, kde sídlí také naše partnerská organizace Blahodijnyj fond Caritas imeni Oleksandra Chiry. Nachází se v něm také sklad materiální pomoci, z něhož jsou poskytovány vytipovaným sociálně potřebným rodinám, či jednotlivcům a příležitostně příchozím potřebným šatstvo, obuv a jiné potřebné věci. Materiální pomoc