• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Archives

CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE GRIGORAUCA

Centrum poskytuje zdravotní terénní pomoc několika desítkám potřebným klientům ročně (periodicky). Klienti jsou většinou nemocní senioři z okolí městečka Grigorauca (Singerei, Copaceni and Mihailovca), kteří potřebují služby zdravotní domácí péče. Partnerem na moldavské straně je Farní charita Grigorauca.  Za dobu 10leté existence již centrum v Grigorauca pomohlo asi 900 nemocným lidem. Centrum zaměstnává 2 zaměstnance. Nabízí

DŮSTOJNÝ ŽIVOT MOLDAVSKO

Důstojný život je dlouholetým prověřeným projektem Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) a v Moldavsku v regionu Singerei jej realizujeme od roku 2014. Projekt je rozšířením již 10 let fungujícího projektu Důstojný život v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Cílovou skupinou projektu Důstojný život, tedy ti, kterým je pomoc směřována jsou senioři bez dostatečných finančních prostředků,