• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Archives

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví na Ukrajině Pomoc v Městečku Milosrdenství v Ivano-Frankivsku Během celého roku je možnost vypomoci s chodem dětského domova v Městečku Milosrdenství ve městě Ivano-Frankivsk na západní Ukrajině. Náplní turnusů většinou dvoutýdenních dobrovolnických pobytů je úklid,vaření, pomoc s chodem domova, péče a hraní si s dětmi. Ivano-Frankivská oblast patří k nejklidnějším oblastem v momentální ukrajinské