• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Archives

MATERIÁLNÍ POMOC

Na počátku roku 2007 byla dokončena přestavba staré farní budovy v Tjačivu na Pastoračně charitativní centrum, kde sídlí také naše partnerská organizace Blahodijnyj fond Caritas imeni Oleksandra Chiry. Nachází se v něm také sklad materiální pomoci, z něhož jsou poskytovány vytipovaným sociálně potřebným rodinám, či jednotlivcům a příležitostně příchozím potřebným šatstvo, obuv a jiné potřebné věci. Materiální pomoc