• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In ,,

POMOC OBĚTEM KONFLIKTU NA UKRAJINĚ

Pomoc obětem konfliktu na Ukrajině

Na Ukrajině probíhá mediálně známý konflikt, který má za následek smrt mnoha tisíců lidí, desetitisíce raněných a přes 2 milióny uprchlíků z oblasti bojů v Donbasu a také z Krymu. Velmi podstatně se také zhoršila ekonomická situace a životní úroveň obyvatel Ukrajiny.

Pomoc Ukrajině Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské mimo naše dlouhodobé rozvojové projekty probíhá zejména ve spolupráci s ukrajinskými partnery.

Na východní Ukrajině se opět bojuje a umírají lidé. Náhlý nárůst bojů na východní Ukrajině uvěznil tisíce civilistů a zničil životně důležitou infrastrukturu. Krize se zvětšuje a ohrožuje další tisíce lidí. S každým uplynulým dnem se zvyšuje riziko, že více lidí umrzne, nebo zahyne při výbuchu minometného granátu. Mnoho lidí je proto v současné době evakuováno z Avdijivkya dalších míst na frontové linii.

 
Na pomoc obětem konfliktu můžete přispět také do celonárodní sbírky Charity ČR

Pomoc Charity ČR je zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.

Sbírkové konto Charita pro Ukrajinu

Finanční dary lze posílat na sbírkový účet 55660022/0800 u České spořitelny, var. symbol 104.