• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In ,,,,

MATERIÁLNÍ POMOC

Na počátku roku 2007 byla dokončena přestavba staré farní budovy v Tjačivu na Pastoračně charitativní centrum, kde sídlí také naše partnerská organizace Blahodijnyj fond Caritas imeni Oleksandra Chiry. Nachází se v něm také sklad materiální pomoci, z něhož jsou poskytovány vytipovaným sociálně potřebným rodinám, či jednotlivcům a příležitostně příchozím potřebným šatstvo, obuv a jiné potřebné věci. Materiální pomoc darují z velké části Charity v Diecézi ostravsko-opavské, jednotliví dárci či z pořádání sbírek.

 

Díky pravidelnému kontaktu s partnerskými organizacemi na Ukrajině a v Moldavsku, dochází k pravidelným předávkám zásilek nejen šatstva, ale také plen, medických pomůcek a další materiální pomoci.

 

Rádi přijmeme dary v podobě nových oděvů, obuvi, kuchyňského vybavení, hygieny a další.

Všem dárcům, jménem obdarovaných, upřímně děkujeme.