• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In ,

Kontrasty Ukrajiny

KONTRASTY UKRAJINY – projekt, bourající stereotypy

Jaká je aktuální situace na Ukrajině? Zajímá vás současné dění v zemi, průřezová společenská témata, názory místních obyvatel i odborníků různých odvětví? Přicházíme s projektem, jehož cílem je zvýšit zájem o tuto vzdálenostně, kulturně i historicky nám velmi blízkou zemi.

Ukrajina je nám velmi blízko. S naší zemí má dokonce kus společné historie. Ale lidé o ní moc neví, spíše stále převládají zažité stereotypy. Cílem projektu Kontrasty Ukrajiny je ukázat lidem zemi v opravdovém světle, dotknout se aktuálních společenských témat a poukázat na to, že Ukrajina není jen Zakarpatí, Nikola Šuhaj a děravé cesty. Také o konfliktu na východě země se toho už moc neví, přestože boje stále probíhají a nutí žít podstatnou část obyvatel v dennodenním strachu a nebezpečí. SHPaRS by také rádo popularizovalo témata Zahraniční rozvojové spolupráce ČR obecně a přispělo tak k její podpoře ze strany české veřejnosti.

Tématických okruhů, na nichž budou pracovní střediska pracovat a jež budou postupně během roku 2018 zveřejňovány, bude pět:

Pomoc lidem zasaženým válkou

Děti ulice a sociálně slabé rodiny

Současná kultura

Cestování po Ukrajině

Stáří na Ukrajině

V rámci každého tématu vznikne dokumentární video a fotoreportáž. Zpracujeme také různé přidružené články, rozhovory a informace týkající se daného tématu. Všechen materiál bude zveřejňován zde na našem webu i na FB střediska. S každým tématem připravíme i nový newsletter plný informací. Budou v něm odkazy na finální video, fotky i zajímavé články.

Projekt „Kontrasty Ukrajiny“ je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Projekt „Kontrasty Ukrajiny“ je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Projekt „Kapacity pro rozvoj“ je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Mediální partner