• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In ,,,

Kapacity pro rozvoj

Záměrem nového projektu Kapacity pro rozvoj je posílit odborné kapacity Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO a dvou nových partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině, a to v oblasti samostatnosti, akceschopnosti a kooperace. Dále prohloubit existující spolupráci mezi SHPaRS a partnerskými organizacemi a přispět tak k šíření Zahraniční rozvojové spolupráce a ke tvorbě a realizaci dalších rozvojových a humanitárních projektů, také díky studijní návštěvě pracovníků střediska v organizaci Caritas Ukraine.

Cíle projektu:

  1. Posílit samostatnost, odbornost, kooperaci a akceschopnost nové ukrajinské partnerské organizace Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny a a moldavské organizace Sociálně zdravotní centrum „Svatá Maria“ Grigorauca.
  2. Získat nové zkušenosti a posílit kvalifikovanost pracovníků SHPaRS DCHOO.

Výstupy projektu:

  1. Teoreticko-praktický blok pro rozvoj partnerství v Moldavsku a na Ukrajině.
  2. Stáž pracovníků z partnerských organizací z Ukrajiny a Moldavska v ČR.
  3. Odpovídající materiálně technické vybavení partnerských organizací na Ukrajině a v Moldavsku.
  4. Studijní pobyt v Caritas Ukraine pro pracovníky SHPaRS.
  5. Jazyková vybavenost pracovníka SHPaRS.
  6. Nová databáze (db) podporovaných osob na Ukrajině a podporujících v ČR.

Obecně platí, že Moldavsko je první a Ukrajina druhou nejchudší zemí Evropy, proto bychom se chtěli tímto projektem zaměřit na posilování kapacit s partnerskými organizacemi v těchto zemích.

Za poslední roky se Ukrajina, ve které SHPaRS realizuje své projekty, výrazně změnila, nejen kvůli válečnému konfliktu na východě země, ale také kvůli politické a cenové nestabilitě, špatnému sociálnímu zabezpečení, migračním vlnám a celkové nejistotě. Ukrajinská společnost je stále silně ovlivněna érou socialismu, korupcí, nefungující infrastrukturou, alkoholismem a obrovskými sociálními rozdíly. Moldavsko je na tom v obecném měřítku podobně.

Základem pro efektivní ZRS jsou kvalitní a dostatečně vzdělaní partneři. Několik z našich partnerů má zkušenosti v určité oblasti rozvojové spolupráce (například pomoc dětem nebo seniorům), ale nově vzniklé partnerské organizace mají málo zkušeností v oblasti řízení NNO, spolupráce a fungování společných rozvojových projektů. Projektem přispějeme k navýšení partnerských i našich kapacit v potřebných oblastech a předáme odborné znalosti také našim partnerům, tak, abychom spolu mohli úspěšně vytvářet a realizovat společné projekty a přispět alespoň krůčkem k budování fungující občanské společnosti na Ukrajině i v Moldavsku.

Projekt bude realizován v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

Projekt „Kapacity pro rozvoj“ je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Projekt „Kapacity pro rozvoj“ je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.