• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Nabízíme možnost pořádání přednášky s diskusí pro širokou veřejnost.

Téma:   Ukrajina a Moldavsko – země blízké a vzdálené

  • přiblížení zemí v postsosovětském prostoru
  • fungující projekty pomoci
  • ukrajinská krize

 

Lektor: pracovníci Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO

 

Požadavky:

  • místo pro konání přednášky
  • promítací plátno a projektor (je-li k dispozici)
  • vítána spolupráce s představiteli místní samosprávy, církví, organizací a spolků k větší propagaci přednášky a informování regionálních médií o přednášce

Finanční účast:   přednáška je bezplatná

V případě zájmu nás kontaktujte.