• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In Ukrajina

Postele pro Ukrajinu – dar Charity Třinec

Poděkování Charitě Třinec
Dne 21. 4. 2016 proběhlo předání 4 polohovacích postelí, matrací a dalšího vybavení ředitelkou Charity Třinec paní Martou Bezecnou pro oddělení urologie nemocnice ve městě Tjačiv na Zakarpatské Ukrajině. Vybavení přebrali zástupci charity města Tjačiv v čele s ředitelem panem Ivanem Ficajem, kteří postele předají do místní nemocnice. Tímto Charitě Třinec a zejména paní ředitelce za obdarované na Ukrajině velmi děkujeme.

Prosba o pomoc s vybavením oddělení urologie přišla z nemocnice města Tjačiv na Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO asi před měsícem.

Nemocnice i nadále potřebuje pomoct s vybavením oddělení urologie tímto zařízením:

  • Polohovací postele,
  • matrace,
  • deky,
  • cystoskop,
  • resektoskop.

 

V případě možnosti darovat některé z těchto či jiných medických věcí, neváhejte nám tyto nabídnout.

Kontakt:

Veronika Mechová

Koordinátor humanitárních a rozvojových projektů

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

tel.: +420 733 741 216, 599 525 946, e-mail: veronika.mechova@dchoo.charita.cz