• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In Děti,Nadace Via,Ukrajina,Zakarpatí

Pomoc na Zakarpatí díky Fondu manželů Horových

Fond manželů Horových pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině byl založen v roce 2005. Jeho posláním je podpora dětí na Zakarpatské Ukrajině především prostřednictvím vzdělávání a jiných příležitostí, které umožní jejich rozvoj a osobnostní růst. DCHOO v roce 2017 realizovala díky prostředků čerpaných z tohoto fondu hned několik aktivit, zaměřených na podporu dětí a mládeže.

V Zakarpatské oblasti byli podpořeni 4 studenti a jejich studium na kolegiu či univerzitě. Díky příspěvku si mohli pořídit různé školní potřeby, starší notebook, hudební nástroj, zaplatit potřebné poplatky nebo uhradit nutné výdaje spojené se studiem, jako např.: ubytování na internátě, cestovné a stravu.

Dále se finančně podpořily příměstské tábory v deseti vesnicích Zakarpatí, například ve Verchni Vorotě. Přispělo se na nákup potravin pro děti i vedoucí (celkem 420 osob), zdravotní potřeby, léky a rozvoz dětí ze vzdálenějších oblastí na místa střetnutí.

Posledním bodem bylo dokončení rekonstrukce Centra pro mládež v Novoselycji, kde se nakoupilo potřebné vybavení do kuchyně a koupelny, matrace na postele a podpořily se dokončovací práce.