• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
In Ukrajina

Partnerství měst Tyachiv (UA) a Jablunkov (CZ)

Za podpory Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a Caritas Oleksandra Chiry z města Tyachiv došlo 10. května 2017 k uzavření partnerství měst Tyachiv a Jablunkov. Představitelé města slavnostním podepsáním smlouvy o partnerství stvrdili koncept vzájemné podpory a spolupráce.

Partnerství zahrnuje ekonomickou a právní spolupráci mezi místními komunitami partnerských měst. V jejím rámci budou organizovány společné sociální a kulturní projekty v zájmu místních komunit. Partneři se také zavázali ke spolupráci na rozvoji vztahů v oblasti vzdělávání, vědy, medicíny, náboženství, ochrany životního prostředí, sportu a cestovního ruchu. Zároveň potvrdili účast na mezinárodních projektech pod záštitou podpory Evropské unie, podporu činnosti neziskových organizací, komunit a sdružení.

Předchozí hovory o partnerství probíhali již od června roku 2016, kdy svůj návrh přednesli vyslanci města Tyachiv za podpory Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce na zastupitelstvu města Jablunkov. Tento návrh byl jednomyslně schválen. Poté delegace z Ukrajiny navštívila Jablunkov na Jabkový den.

Delegace z města Jablunkov, která se skládala ze starosty města pana Jiřího Hamroziho a pana místostarosty pana Stanislava Jakuse, přijela do města Tyachiv, aby si partnerské město prohlédli a svým popisem jej stvrdili.

Česká delegace, za doprovodu Veroniky Mechové, vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, která zajistila také překlad, navštívila stavby z dob Československa a požární zbrojnici, které město Jablunkov darovalo hydraulické vyprošťovací nůžky. Díky kterým hasiči zachránili již mnoho životů.