• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Newsletter 1: Stáří na Ukrajině

newsletter1

Newsletter 2: Ukrajinská kultura

newsletter2

Newsletter 3: Cestování po Ukrajině

newsletter3

Newsletter 4: Sociální situace rodin

newsletter4

Newsletter 5: Lidé zasaženi válkou

newsletter5