• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Naše středisko pomáhá na Ukrajině v Moldavsku více jak 10 let, máme bohaté zkušenosti s organizací humanitárních, rozvojových projektů a nejrůznějších aktivit v těchto zemích. Rádi vám proto zprostředkujeme různou formou vše co vás k Ukrajině a Moldavsku zajímá (aktuální informace o životní úrovni, demografické údaje; zkušenosti, zážitky, zajímavosti z oblasti humanitární a rozvojové pomoci apod.)

Přednášky (bezplatné) připravíme dle individuálních požadavků i se zaměřením na konkrétní téma.

Workshopy (bezplatné) vedeme formou interaktivních her a aktivit a doporučujeme je především pro školy.

Publikace ke stažení zdarma

Dokumentární filmy

Rádi jste v centru dětí a chcete sami pomáhat?

Využijte možnost stát se:

Dobrovolníkem, který pomáhá přímo při realizaci různých projektů na Ukrajině nebo v Moldavsku.

Adoptivním rodičem, který vedle finanční podpory dětí, má možnost děti navštěvovat a osobně je podporovat ve vývoji.