• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In Děti,Dobrovolnictví,Pořádané akce,Ukrajina,Zakarpatí

Na Ukrajině proběhl druhý Anglický tábor pro děti

Před několika dny skončil Anglický tábor pro děti na Ukrajině. Navázali jsme tak na velmi úspěšný první ročník tábora, který se konal v létě minulý rok. Desetidenní příměstský tábor, který probíhal na Zakarpatí ve vesnici Novoselycja, nabídl dětem z okolních podhorských vesnic lekce základní anglické gramatiky, slovní zásoby, anglické hry, dílny i výlety do okolí.

Ve vesnici Novoselycja má Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO své stálé partnery, kteří jsou zapojeni do několika projektů. Je jím především místní otec Ivan se svou rodinou. Na jeho faře se během posledních let podařilo vybudovat větší prostory, které jsou celoročně využívány jako Centrum pro mládež. Probíhají zde různé aktivity, výukové programy i volnočasové akce pro místní děti a mládež. Právě tyto prostory nám již podruhé skvěle posloužily i jako základna našich Anglických táborů.

Letos se nám na táboře objevilo celkem asi 60 dětí, průměrně jich každý den došlo od 30 do 40. Věková kategorie byla velmi pestrá, docházeli malí pětiletí špunti i patnáctiletí puberťáci. Úroveň angličtiny se také různila, ale většinou se děti uměly jen představit a zeptat se na pár základních věcí. Případně uměly použít to, co se naučily na táboře minulý rok nebo co stihly pochytit ve škole či na počítači. Snažili jsme se tedy zopakovat a probrat základní gramatické jevy jako Abecedu, slovesa To be, Have to, Can, Like/Love/Hate, vazbu There is/There are a také slovní zásobu zaměřenou na barvy, rodinu, čísla, zvířata, dny a měsíce, jídlo, části těla a další. Dopolední program byl většinou spíše výukový, odpolední – volnočasový. I když slovo výuka je zde docela silný pojem, děti měly přece jenom prázdniny, a tak jsme se snažili učit hlavně pomocí her, soutěží, rukodělných dílen a jiných aktivit.

Mezi nejoblíbenější události tábora patřil například výlet na nedaleký kopec s výhledem na celou vesnici, kde si děti mohly ukázat na svůj dům, na školu nebo třeba na řeku, kde tráví hodně času, dále pak výlet do města Tjačiv, kde jsme navštívili kino a shlédli film Kryštůfek Robin nebo příprava a konzumace hot dogů na svačinu.

Tábor jsme zakončili velikou hrou s odměnami, kde si děti zopakovaly vše, co se za těch 10 dní naučily a výletem do vesnice Velatino, kde jsme se společně okoupali v bazénech s vodou z místních termálních pramenů.

Na závěr bychom jménem SHPaRS chtěli poděkovat zejména našemu kolegovi Mirkovi, který spolu s dobrovolnicí Marií, celý tábor připravil a svědomitě každý den realizoval. Poděkování patří také všem lidem okolo, kteří s chodem tábora pomáhali: otci Ivanovi, jeho ženě Iře a celé jejich rodině, otci Ruslanovi z vedlejší vesnice Neresnyca a jeho ženě Světlaně, která sama působí jako učitelka angličtiny v místní škole a dalším, kteří se nějakým způsobem zapojili.

Podle reakcí dětí i místních se tábor vyvedl, z čehož máme největší radost. Dokazuje to nejen počet zúčastněných dětí a jejich nadšení, ale také oficiální poděkování řediteli Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáši Curylovi, které mu za tábor věnoval právě Otec Ivan. Podívejte se na malou fotogalerii a minirozhovor s dobrovolnicí a lektorkou Marií níže. Děkujeme i za Vaši podporu a příští rok s dětmi na Anglickém táboře zase na viděnou!

 

Poděkování za tábor řediteli DCHOO Lukáši Curylovi


 

Ahoj Maruško, jak jsi se o Anglickém táboře na Ukrajině dozvěděla?

 První informace o Anglickém táboře přišla asi týden před samotným táborem od kamarádky Hanky, která v Diecézní charitě ostravsko-opavské pracuje. Úplně náhodou se zmínila o tom, že hledáte ještě jednoho lektora…

 

Měla jsi nějaká očekávání? Splnila se nebo to naopak bylo úplně jiné, než jsi čekala?

 V tomto případě jsem žádná očekávání neměla. Dobrovolnickou činnost jsem v minulosti sice už dělala, ale na takto zaměřeném táboře jsem byla poprvé.  Takže jsem vlastně nevěděla, co můžu očekávat. Naopak jsem se možná bála, co se bude očekávat ode mě.

 

Jak se ti na táboře pracovalo?

 Tábor byl naprosto úžasný. Každý den mě překvapilo, kolik dětí se „vyučování“ zúčastnilo, i když byly ještě prázdniny. Skvělá atmosféra tábora byla dána jednak samotnými dětmi, ale také dobrým zázemím a organizační pomocí ze strany Otce Ivana, jeho rodiny a dalších, prostředím Centra pro mládež a samozřejmě i tebou, Mirku, jakožto dobrým týmovým parťákem a zkušeným lektorem.

 

Jak jsi s dětmi komunikovala?

 Snažila jsem se na děti mluvit anglicky, ale používala jsem velmi často i ruštinu a češtinu.

 

Co pro tebe byl nejhezčí a co nejnáročnější moment tábora?

 Nejnáročnější bylo vždycky svolat VŠECHNY děti k nějaké činnosti. Šlo to opravdu velmi těžko. A ten nejhezčí – když se dětem zalíbilo, co jsme si pro ně připravili.

 

Byla jsi na Ukrajině poprvé. Jak na tebe země působila? Co tam bylo speciální oproti jiným zemím, které jsi navštívila?

 Na Ukrajině se mi moc líbilo. Například oproti Rusku, ve kterém jsem byla na půlročním studijním pobytu, bylo potřeba se na Ukrajině velmi rychle rozkoukat, protože tábor trval jenom deset dní. Mile mě při tom překvapilo, jak jste mě všichni rychle přijali, i když jste mě viděli úplně poprvé. Jste všichni moc úžasní.   My děkujeme tobě, za skvělou práci a nenahraditelnou pomoc. Příště třeba zase ahoj!