• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Majdan z pohledu církví na Ukrajině (2015)

15. výročí založení Diecézní charity ostravsko opavské (2013)

Důstojný život (2016)