• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz

: Ukrajina

Pozdravy od sester z Dětského domova sv. Mikuláše

Jak určitě víte, jednou z aktivit našeho střediska je podpora Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku. Společně se sestrami Kongregace Vtěleného Slova zde pomáháme vést děti k důstojnému osobnímu růstu, zajistit základní potřeby a zprostředkovat dětem vzdělání. Budujeme opravdový domov pro děti, které o něj přišly. Sestry nám napsali dopis, ve kterém vyjadřují vděčnost a radost z naší společné práce!

„V současné době u nás žije 32 dětí. Naším hlavním úkolem je ukázat jim, že jsou tady milovány, a že jsme připraveni jim pomoci. Jsme velká rodina. Společně vstáváme, jdeme do školy nebo školky, snídáme, učíme se, hrajeme si, pracujeme, připravujeme se na významné náboženské svátky nebo jejich narozeniny. Je důležité, aby se cítili stabilně a otevřeli se, mohli tvořit, milovat a usmívat se. Doufáme, že se každé z nich jednoho dne dočká své matky a obejme jí, najde novou milující rodinu, anebo se stane dospělým a samostatným jedincem.“

S. Marie Bajanluk, vedoucí DD

V roce 2017 jsme domov podpořili celkovou částkou 100 710 Kč. Prostředky byly použity především na zotavovací akce pro děti během letních měsíců.

Ze vzdělávacích akcí stojí za zmínku určitě návštěva zoologické zahrady u města Dolyna. Děti byly nadšené ze zvířat, které mohly vidět poprvé: sloni, papoušci, různé druhy opic, lvi, tygři, pandy, pštrosi atd. Pobíhaly tam a sem a na konci dne byly plné zážitků. Také výlet do pevnosti Chotyn a návštěva města Kamjanec-Podilska se staly nezapomenutelnými. Děti měly příležitost trochu nahlédnout do historie své země a poznat zajímavá místa. Pevnost Khotyn totiž patří do 10.-18. století a je považována za jeden ze sedmi divů Ukrajiny.

Mezi odpočinkové patřily několikadenní pobyty dětí v přírodě. V červnu skupina dětí ve věku 11 až 13 let odpočívala se dvěma sestrami ve vesnici Schidnycja u města Truskavec. Během této dovolené si děti užívaly lesa, navštívily Tustanskou pevnost, kde se cítily jako opravdoví vojáci a mohly pít ozdravně-léčebnou vodu. Nejmenší děti ve věku 3-6 let byly u našich sester v Ternopilské oblasti, kde sestry vedou dům pro starší ženy. Sestra, dva dobrovolníci z České republiky a děti, všichni si užívali okolní přírody. Děti změnily prostředí a cítili se jako u babičky na prázdninách. Na konci července byl pro starší dívky zorganizovaný výlet k moři (oblast Oděsa poblíž města Čornomorsk). Protože se jelo autem, už na začátku se rozdělily úkoly: někdo byl zodpovědný za občerstvení během cesty, někdo byl zodpovědný za jídlo po zbytek času, za čistotu v autě, za lékárničku, věci na plavání atd. Kromě plavání a dovádění v moři skupinka navštívila i město Oděsa a každý večer se jelo do Kujalnického limanu, který je známý léčivým bahnem, což pomohlo dívkám s různými zdravotními problémy. Aktivní léto končilo pochodem na horu Chomjak (Ivano-Frankivskská oblast) s nadmořskou výškou 1542 m. Přestože se cesta na vrchol zdála být nekonečná, skupina 20 dětí stoupala stále výš. Po cestě si navzájem pomáhali, což posilovalo týmového ducha. Odměnou byl oběd nahoře na polonině a krásné výhledy do okolí.

„Léto bylo intenzivní. Děti byly zapojeny do užitečných i odpočinkových aktivit, což jim pomohlo oprostit se od jejich starostí a traumatu z toho, že je rodina opustila. Snažily jsme se je naučit, že je důležité a možné si odpočinout nezávisle na tom, kde zrovna člověk je, ať už fyzicky či psychicky.“

S. Marie Bajanluk, vedoucí DD

S velkou vděčností a s modlitbou zdraví děti a sestry Městečka Milosrdenství Svatého Mikuláše.

DARUJTE POMOCÍ DAROVACÍ BRÁNY

 

Po kliknutí na tlačítko Darujte právě teď budete přesměrováni na formulář, v němž doplníte své identifikační údaje a potvrdíte částku, kterou chcete darovat. .

Platební tlačítko poskytuje služba DARUJME.CZ

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, Diecézní charita ostravsko-opavská nezíská informace o Vaší platební kartě, pouze identifikační údaje, které o sobě v následujícím formuláři sami uvedete. Na jejich základě vám budeme moci vystavit potvrzení o daru.

Potvrzení o daru vám zašleme automaticky v lednu příštího roku, kdy je připravujeme pro všechny naše dárce, na něž máme adresu. Pokud si je budete přát obdržet okamžitě, rádi Vám jej vystavíme.

Podpořte naše aktivity při nákupech na internetu

Podpořte naše aktivity při nákupech na internetu

Zaregistrovali jsme DCHOO na portál Givt.cz! Co to znamená? Při každém nákupu čehokoliv přes e-shop můžete přispět na naši činnost. Stačí na daný e-shop vstoupit přes portál givt.cz a nebo si nainstalovat rozšíření vašeho prohlížeče (pomocníka), který vás upozorní, kdykoliv vstoupíte do nějakého e-shopu. Při navštívení e-shopu vám pomocník automaticky dá na výběr, kterou organizaci chcete svým nákupem podpořit (zatrhnete tedy DCHOOJ).

Takže např. boty, které chcete u Bati koupit za 1700,- Kč vás budou stát stále 1700,- Kč … jen daný e-shop věnuje nějaké procento ceny zboží vybrané organizaci. Vás to tedy nebude stát vůbec nic, jen 3 minuty času (registrace nebo instalace pomocníka), abyste mohli vaše oblíbené e-shopy navštěvovat přes givt.cz a tím nás podpořit. Váš příspěvek bude využit právě na podporu aktivit Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce na Ukrajině a v Moldavsku.

Myslete při nákupech na to, děkujeme!

Díky Tříkrálové sbírce jsme v roce 2017 mohli opět pomoci

Díky vaším darům z loňské Tříkrálové sbírky jsme v roce 2017 mohli opět pomáhat na Ukrajině a v Moldavsku. Peníze byly rozděleny do humanitárních a rozvojových projektů DCHOO a podpořily tak nemalým dílem potřebné rodiny, děti i seniory. Přečtěte si konkrétní aktivity, které se i díky vám v roce 2017 podařilo uskutečnit.

 

Sociálně zdravotní služby v Moldavsku

Pracovníci Centra zdravotně sociální péče ve vesnici Grigorauca poskytli v roce 2017 domácí péči periodicky asi 75 potřebným klientům z okolí (Grigorauca, Kopačeny, Singerej, Petropavlovka). Pracovníci centra mimo to zprostředkovali také konzultace u doktorů, medicínské procedury a duchovně-psychologický doprovod. V Centru i po domech provádí zdravotní péče: injekce, konzultace, kontroly tlaku, cukru, krve, objednávají a vydávají se léky předepsány doktorem, převazy, masáže, prevence proleženin a fyzioterapie. Dále se vykonává pomoc s praním prádla a úklide. V rámci programu Důstojný život bylo materiálně a finančně podpořeno dalších 12 potřebných seniorů.

Podpora sociálních aktivit na Zakarpatí

V oblasti Zakarpatí bylo díky prostředkům z Tříkrálové sbírky podpořeno několik aktivit. A to především: Nákup dřeva na vytápění Domova pokojného stáří „Naděje“, který poskytuje ubytování a komplexní péči 14-18 nemohoucím seniorům a nachází se v horské oblasti, takže je nutné topit min. 7 měsíců v roce. Desetidenní anglický tábor pro děti v nově vybudovaném Centru pro mládež v Novoselycji. Program zaměřený na anglickou konverzaci připravili tři lektoři z ČR, Francie a Ukrajiny pro 40 dětí z chudých a sociálně slabých rodin. Dalšími výstupy v Zakarpatí bylo nastartování výstavby mateřské školy ve městě Tyachiv, podpoření dokončení rekonstrukce Centra pro mládež v Novoselycji a podpora kláštera sester Vtěleného slova v Dobovém, které pracují s dětmi a mládeží v okolí.

Potravinové balíčky do oblasti konfliktu

Díky Tříkrálové sbírce bylo možné podpořit také lidi zasažené konfliktem na východní Ukrajině. Místo jednoho plánovaného výjezdu se nakonec podařilo s balíky pomoci do bojových zón vyrazit třikrát. Celkem 267 potravinových a 267 hygienických balíků bylo spolu s další materiální pomocí postupně doručeno přímo obyvatelům do Avdijivky, Kamjanky, Slovjanska, Svitlodarsku, Novoluhanska, Lukanskeho a dalších obcí v Doněcke oblasti.

Seminář psychologických metod v poradenské práci

„Prakticko-teoretický seminář psychologických metod v poradenské práci se sny“ byl realizován „Caritas-Spes-Vinnytsia“ a Vinnycké pobočky ukrajinského svazu psychoterapeutů. Naplánovány byly 2 moduly po dvou dnech, které byly zaměřeny na získání teoretických znalostí a praktických nástrojů v oblasti analytické a cílené hluboké psychoterapie. Tématem byla psychoterapeutická poradenská práce se sny vyvolanými obtížnými životními zkušenostmi v oblastech konfliktu. Kurzu se účastnilo 15 odborníků, kteří profesionálně či dobrovolně působí v této sféře. Konzultace nyní mohou poskytovat např.: vojákům ATO v nemocnicích; demobilizovaným účastníkům ATO; partnerům a rodině účastníků ATO a všem, kteří prožívají těžkosti a stres.

Centrum iniciativ ve městě Kaluš

S naším partnerem „Molodyj národnyj ruch“ bylo ve městě Kaluš úspěšně zařízeno a zprovozněno Centrum iniciativ „Otevřený prostor“. Toto Centrum je ojedinělou záležitostí v celém okrese. Na začátku bylo Centrum plánováno pouze pro mládež, ale z důvodu velkého zájmu různých skupin lidí, bylo rozšířeno na Centrum občanských iniciativ. Centrum je nyní místem, kde mohou mladí lidé užitečně a zajímavě trávit čas a kde mohou zástupci veřejných organizací pořádat akce v moderním, dobře vybaveném prostoru. Centrum slouží také jako platforma pro dialog a spolupráci místních institucí, organizací občanské společnosti a aktivními obyvateli.

 

(foto: Miroslav Hodeček)

Pomoc na Zakarpatí díky Fondu manželů Horových

Fond manželů Horových pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině byl založen v roce 2005. Jeho posláním je podpora dětí na Zakarpatské Ukrajině především prostřednictvím vzdělávání a jiných příležitostí, které umožní jejich rozvoj a osobnostní růst. DCHOO v roce 2017 realizovala díky prostředků čerpaných z tohoto fondu hned několik aktivit, zaměřených na podporu dětí a mládeže.

V Zakarpatské oblasti byli podpořeni 4 studenti a jejich studium na kolegiu či univerzitě. Díky příspěvku si mohli pořídit různé školní potřeby, starší notebook, hudební nástroj, zaplatit potřebné poplatky nebo uhradit nutné výdaje spojené se studiem, jako např.: ubytování na internátě, cestovné a stravu.

Dále se finančně podpořily příměstské tábory v deseti vesnicích Zakarpatí, například ve Verchni Vorotě. Přispělo se na nákup potravin pro děti i vedoucí (celkem 420 osob), zdravotní potřeby, léky a rozvoz dětí ze vzdálenějších oblastí na místa střetnutí.

Posledním bodem bylo dokončení rekonstrukce Centra pro mládež v Novoselycji, kde se nakoupilo potřebné vybavení do kuchyně a koupelny, matrace na postele a podpořily se dokončovací práce.

Mikulášská nadílka dětem na východní Ukrajině

V uplynulých několika dnech jsme navštívili děti s naší Mikulášskou nadílkou. Bylo to krásné, děti byly nadšené a i my jsme byli rádi, že jsme jim mohli předat dárky osobně. Zdravíme vás z Ukrajiny a jménem všech dětí děkujeme. Teď se jen rychle vrátit do Čech, ať stihneme ještě Vánoce u nás.

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2018

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Přejeme Vám od srdce radostné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2018!

 

Bojová zóna na Ukrajině se posouvá, nikdy nevíte, kdy se ocitnete pod přímou palbou.

Veronika Mechová, vedoucí Střediska humanitární pomoci před několika dny navštívila první bojovou linii na Ukrajině. Dovezla lidem v její bezprostřední blízkosti potraviny i hygienické potřeby.

„Cesta s humanitární pomocí je vždy plná napětí, i když si ji naplánujete do nejmenších detailů, musíte pružně reagovat na situaci, která v bojové zóně momentálně je. Tentokrát jsme spolu s třemi ukrajinskými dobrovolníky vezli 140 balíků s hygienou a potravinami a tunu mléka, kterou daroval jeden z dárců. Nebylo to jednoduché, museli jsme jet jednou dodávkou, která byla až po střechu naplněná.“

Veronika Mechová, vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Cestou k bojové zóně využívá pomoci vojáků CIMIC, kteří ji průběžně informují o tom, kdy a kde bude moci vstoupit do bojové zóny.

Naposledy byla Veronika v bojové zóně v květnu letošního roku, kdy vezla balíky s pomocí lidem ve vesnicích Kamjanka a Avdijivka.

„Situace se od té doby změnila. Na konflikt se dost zapomíná. V bojové zóně již nepomáhá tolik dobrovolníků a stále jsou místa, kam se humanitární pomoc nedostane“

Přímo v první bojové linii strávila Veronika jen několik hodin, kvůli neustávajícím bojům.

„Jedním z mých cílů bylo navštívit i místo střetu se separatisty, chtěla jsem vědět, kolik lidí v něm zůstává a potřebuje naši pomoc. Dostali jsme se do města Zajceve, z kterého zbyly jen trosky. Podle toho co jsme stihli zjistit, než jsme se ocitli pod přímou palbou a museli narychlo odjet, žije ve městě minimálně 130 lidí.“

Veronice se spolu s ukrajinskými dobrovolníky podařilo navštívit obyvatele měst Svitlodarsk, Luhanske, Novoluhanske, Zajceve, která se nachází cca 2 km od míst, kde se bojuje. I když jsou tyto města již 4 měsíce osvobozená, situace lidí je v nich velmi špatná. Společně s dobrovolníky rozdala Veronika balíky 70 rodinám. Každá rodina dostala jeden balík hygienických potřeb a jeden balík s potravinami.

„V bezprostřední blízkosti bojové linie bydlí mnoho rodin s dětmi. Protože jsou jejich životní podmínky velmi špatné, ráda bych jim v období Vánoc splnila některá z jejich přání. Dárky se dětem na Ukrajině dávají 19. prosince v rámci svátku sv. Mikuláše a do té doby doručíme vybraným dětem dárky od našich dárců“

Více se dozvíte na stránce projektu:  Mikulášská nadílka dětem v bojových zónách na Ukrajině

Pokud máte zájem sami dětem poslat nadílku, prosím kontaktujte nejdříve Mgr. Veroniku Mechovou, vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Mikulášská nadílka pro děti a jejich rodiny pojede na Ukrajinu 9. 12. 2017.

 

Pozvánka: Ples s charitou 24.11.2017 Ostrava

Přijměte naše srdečné pozvání na benefiční Ples s Charitou, který se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017 od 19 hod. v Clarion Congress hotelu Ostrava. Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem o charitní činnost našich 18 oblastních charit.

Ples s Charitou je netradiční akcí, která se koná při 20. výročí založení diecézní charity. Jeho program všechny přítomné zábavnou formou zavede do světa pomoci druhým, lásky i víry v pomoc každému, kdo je v nouzi. Večerem vás provede a k tanci zahraje kapela DolBend. V rámci bohatého doprovodného programu se můžete těšit i na vystoupení zpěvačky Markéty Konvičkové, která si pro tento večer připravila speciální hudební vsuvku. Součástí plesu bude také bohatá tombola o netradiční ceny a raut. V rámci celé akce se budete moci seznámit s činností charit a naší pomoci v zahraničí.

Ples s Charitou má benefiční charakter a zakoupením vstupenky v hodnotě 500 Kč přispějete na aktivity diecézní charity ve prospěch potřebných lidí na Ukrajině a v Moldavsku, kterým se věnuje Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce zejména v projektech:

Adopce na dálku
(Ukrajina – oblast Zakarpatská a Ivanofrankivská)

Pomáháme dětem ze sociálně slabých rodin získat vzdělání a rozvíjet jejich osobnost. Díky tomu zvyšujeme i celkovou životní úroveň.

Důstojný život
(Ukrajina – oblast Zakarpatská, Moldavsko – oblast Singerei)

Podporujeme seniory, kteří jsou v nouzi, nemají kde bydlet, nebo jsou trvale nemocní. Zároveň pomáháme osamělým a zdravotně postiženým lidem.

Domov pokojného stáří
(Ukrajina – vesnice Usť Čorna)

Podílíme se na poskytování pobytových služeb pro opuštěné seniory, kterým poskytujeme komplexní péči, zahrnující stravu, úklid, praní prádla, asistenci i ošetřovatelskou činnost.

Dětský domov sv. Mikuláše
(Ukrajina – město Ivano-Frankivsk)

Vytváříme domov pro děti, které o něj přišly.

Vstupenky na ples zakoupíte prostřednictvím sekretariátu DCHOO
Mgr. Hana Mamčařová hana.mamcarova@dchoo.charita.cz, tel. 599 525 941
Děkujeme za vaši podporu.

Léky pro dobrovolnici Ljubu

Paní Ljuba pracovala dlouho jako vedoucí pokladník v Platinum Bank. Na podzim roku 2014 se svým manželem organizovala dobrovolnickou skupinu, která byla později nazývána Неназвані-Незламні nazvaný neústupný.

Paní Ljuba s děvčaty zpočátku tkala maskovací sítě pro ukrajinské vojáky, bílé v zimě, s příchodem jara – zelené a hnědé. Současně Ljuba navazovala kontakty s ostatními skupinami, které šily oděvy, sbíraly věci pro děti na okupovaných územích a do dětských domovů.

Nejuzší spolupráce byla  s kyjevskou skupinou Boryspil, kteří nakupovali nebo sbírali po vesnicích zeleninu, pak ji sušili a balili speciálních balíčku pro přípravu boršče, polévek a dalších pokrmů, které další dobrovolníci odvezli do oblasti ATO (anti teoristické operace). Vše krájela doma, sušila zeleniny v sousedním domě, v suterénu, kde našli stejné nadšence.

Od února 2017, po diagnóze melanomu, se léčí a bojuje o život. Prodělala tři operace – dvě odstranění nádoru na tváři a lymfouzlin na šíji a jednu gynekologickou, kdy došlo k odstranění ženských orgánů, protože i tam se objevil zhoubný nádor.

Poté prošla několika chemoterapiemi, které, bohužel, nebyly úspěšné.

Nyní paní Ljuba potřebuje dlouhodobou léčbu lékem se jménem Zelboraf, který ji byl lékaři doporučen. Vzhledem k tomu, že je lék velmi drahý, průměrná cena je 60 000 ukrajinských hřiven za balení (je potřeba krabičku na týden), Ljuba žádá o pomoc mezi lidmi, a stejně tak u nejrůznějších fondů, které se zabývají těmito chorobami. 3 krabičky se  podařilo sehnat, ještě je potřeb a ca 10-12 krabiček.

Její manžel Valera shromažďuje peníze a bude kupovat léky.

Podílí se na projektu „Ženy bez růžových brýlí“ s  onkologickými nemocemi

 

Výstava fotografii v Moravskoslezské vědecké knihovně Ostrava 21.8.-30.9. 2017

O tom, že fotografií lze zachytit život a osudy lidí, kteří potřebují naši pomoc, se můžete přesvědčit na výstavě fotografií Martina Štechera, dobrovolníka Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO. Výstava se uskuteční v Moravskoslezské knihovně v Ostravě od 21. 8. – 30. 9. 2017. (Komentovaná prohlídka proběhne ve čtvrtek 14. září od 17 hod.)