• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Kapacity pro rozvoj

Místní kněz - otec Daniel, je jedním z lidí, díky kterým pomáháme v Moldavsku starým, opuštěným či nemocným lidem. Návštěva seniorů zahrnutých v programu Důstojný život, Grigorauca, Červen 2019 (foto: SHPaRS, Miroslav Hodeček)

Obecně platí, že Moldavsko je první a Ukrajina druhou nejchudší zemí Evropy. Od začátku roku tedy realizujeme nový projekt Kapacity pro rozvoj, kterým se zaměřujeme na tzv. posilování kapacit s našimi stávajícími i novými partnerskými organizacemi v těchto zemích. V první polovině roku jsme tedy za tímto účelem osobně navštívili organizace a partnery na Ukrajině i v Moldavsku.

Zveme Vás na 4. Ukrajinský festival!

Poslední červnovou sobotu opět oživí centrum Ostravy ukrajinská kultura. Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Vás srdečně zve na 4. Ukrajinský festival, který se bude konat 29. 6. 2018 v Zahradě TV NOE. Místo: Kostelní náměstí 2, Ostrava-centrum Termín: 29. 6. 2018, 17:00 Kategorie: Koncert, Akce pro veřejnost, Výstava Seznamte se s ukrajinskou kulturou Zajímá

I v roce 2018 jsme pomáhali díky Tříkrálové sbírce

Nejstarší bratr se stará o chod domácnosti i o své mladší sourozence, kteří jsou zapojeni do programu Adopce na dálku. Tatínek umřel, maminka jela pryč za prací. Zakarpatí, Říjen 2018 (foto: SHPaRS, Miroslav Hodeček)

Díky prostředkům z loňské Tříkrálové sbírky jsme v roce 2018 mohli opět pomáhat na Ukrajině a v Moldavsku. Peníze byly rozděleny do humanitárních a rozvojových projektů DCHOO a podpořily tak nemalým dílem potřebné rodiny, děti i seniory v těchto zemích. Podívejte se níže na konkrétní aktivity, které se díky Vám, štědrým dárcům, podařilo uskutečnit. Nejstarší

Poděkování dárcům za podporu v roce 2018

Zjišťování potřeb obyvatel, žijících v bezprostřední blízkosti bojových zón. Luhanske, Říjen 2018, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček

Vážení dárci, adoptivní rodiče, kamarádi a příznivci dění na Ukrajině a v Moldavsku, opět po roce Vám vyjadřujeme upřímné poděkování za Vámi poskytnutou podporu lidem žijícím na Ukrajině a v Moldavsku a za důvěru, kterou jste nám tím prokázali. Přestože i situace v České republice, v našich osobních životech a rodinách není často jednoduchá, nezapomínáte

O tom, jaké to je být uprchlíkem ve své vlastní zemi s paní Olenou z Doněcka

rozhovor jsme s paní Olenou nahrávali ve Lvově

Na východní Ukrajině probíhá od roku 2014 ozbrojený konflikt mezi Ukrajinskou armádou a proruskými separatisty. Od začátku konfliktu zahynuly stovky civilních obyvatel a stovky jich bylo zraněno. Celkově tato situace postihla okolo 3,5 miliónů lidí. Obyvatelé postižených oblastí, nebo-li bojových zón, jsou nuceni opustit své domovy, aby ochránili sebe i své nejbližší. Tak zvaných vnitřních uprchlíků