• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz

: Děti

Pozdravy od sester z Dětského domova sv. Mikuláše

Jak určitě víte, jednou z aktivit našeho střediska je podpora Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku. Společně se sestrami Kongregace Vtěleného Slova zde pomáháme vést děti k důstojnému osobnímu růstu, zajistit základní potřeby a zprostředkovat dětem vzdělání. Budujeme opravdový domov pro děti, které o něj přišly. Sestry nám napsali dopis, ve kterém vyjadřují vděčnost a radost z naší společné práce!

„V současné době u nás žije 32 dětí. Naším hlavním úkolem je ukázat jim, že jsou tady milovány, a že jsme připraveni jim pomoci. Jsme velká rodina. Společně vstáváme, jdeme do školy nebo školky, snídáme, učíme se, hrajeme si, pracujeme, připravujeme se na významné náboženské svátky nebo jejich narozeniny. Je důležité, aby se cítili stabilně a otevřeli se, mohli tvořit, milovat a usmívat se. Doufáme, že se každé z nich jednoho dne dočká své matky a obejme jí, najde novou milující rodinu, anebo se stane dospělým a samostatným jedincem.“

S. Marie Bajanluk, vedoucí DD

V roce 2017 jsme domov podpořili celkovou částkou 100 710 Kč. Prostředky byly použity především na zotavovací akce pro děti během letních měsíců.

Ze vzdělávacích akcí stojí za zmínku určitě návštěva zoologické zahrady u města Dolyna. Děti byly nadšené ze zvířat, které mohly vidět poprvé: sloni, papoušci, různé druhy opic, lvi, tygři, pandy, pštrosi atd. Pobíhaly tam a sem a na konci dne byly plné zážitků. Také výlet do pevnosti Chotyn a návštěva města Kamjanec-Podilska se staly nezapomenutelnými. Děti měly příležitost trochu nahlédnout do historie své země a poznat zajímavá místa. Pevnost Khotyn totiž patří do 10.-18. století a je považována za jeden ze sedmi divů Ukrajiny.

Mezi odpočinkové patřily několikadenní pobyty dětí v přírodě. V červnu skupina dětí ve věku 11 až 13 let odpočívala se dvěma sestrami ve vesnici Schidnycja u města Truskavec. Během této dovolené si děti užívaly lesa, navštívily Tustanskou pevnost, kde se cítily jako opravdoví vojáci a mohly pít ozdravně-léčebnou vodu. Nejmenší děti ve věku 3-6 let byly u našich sester v Ternopilské oblasti, kde sestry vedou dům pro starší ženy. Sestra, dva dobrovolníci z České republiky a děti, všichni si užívali okolní přírody. Děti změnily prostředí a cítili se jako u babičky na prázdninách. Na konci července byl pro starší dívky zorganizovaný výlet k moři (oblast Oděsa poblíž města Čornomorsk). Protože se jelo autem, už na začátku se rozdělily úkoly: někdo byl zodpovědný za občerstvení během cesty, někdo byl zodpovědný za jídlo po zbytek času, za čistotu v autě, za lékárničku, věci na plavání atd. Kromě plavání a dovádění v moři skupinka navštívila i město Oděsa a každý večer se jelo do Kujalnického limanu, který je známý léčivým bahnem, což pomohlo dívkám s různými zdravotními problémy. Aktivní léto končilo pochodem na horu Chomjak (Ivano-Frankivskská oblast) s nadmořskou výškou 1542 m. Přestože se cesta na vrchol zdála být nekonečná, skupina 20 dětí stoupala stále výš. Po cestě si navzájem pomáhali, což posilovalo týmového ducha. Odměnou byl oběd nahoře na polonině a krásné výhledy do okolí.

„Léto bylo intenzivní. Děti byly zapojeny do užitečných i odpočinkových aktivit, což jim pomohlo oprostit se od jejich starostí a traumatu z toho, že je rodina opustila. Snažily jsme se je naučit, že je důležité a možné si odpočinout nezávisle na tom, kde zrovna člověk je, ať už fyzicky či psychicky.“

S. Marie Bajanluk, vedoucí DD

S velkou vděčností a s modlitbou zdraví děti a sestry Městečka Milosrdenství Svatého Mikuláše.

DARUJTE POMOCÍ DAROVACÍ BRÁNY

 

Po kliknutí na tlačítko Darujte právě teď budete přesměrováni na formulář, v němž doplníte své identifikační údaje a potvrdíte částku, kterou chcete darovat. .

Platební tlačítko poskytuje služba DARUJME.CZ

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, Diecézní charita ostravsko-opavská nezíská informace o Vaší platební kartě, pouze identifikační údaje, které o sobě v následujícím formuláři sami uvedete. Na jejich základě vám budeme moci vystavit potvrzení o daru.

Potvrzení o daru vám zašleme automaticky v lednu příštího roku, kdy je připravujeme pro všechny naše dárce, na něž máme adresu. Pokud si je budete přát obdržet okamžitě, rádi Vám jej vystavíme.

Podpořte naše aktivity při nákupech na internetu

Pomoc na Zakarpatí díky Fondu manželů Horových

Fond manželů Horových pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině byl založen v roce 2005. Jeho posláním je podpora dětí na Zakarpatské Ukrajině především prostřednictvím vzdělávání a jiných příležitostí, které umožní jejich rozvoj a osobnostní růst. DCHOO v roce 2017 realizovala díky prostředků čerpaných z tohoto fondu hned několik aktivit, zaměřených na podporu dětí a mládeže.

V Zakarpatské oblasti byli podpořeni 4 studenti a jejich studium na kolegiu či univerzitě. Díky příspěvku si mohli pořídit různé školní potřeby, starší notebook, hudební nástroj, zaplatit potřebné poplatky nebo uhradit nutné výdaje spojené se studiem, jako např.: ubytování na internátě, cestovné a stravu.

Dále se finančně podpořily příměstské tábory v deseti vesnicích Zakarpatí, například ve Verchni Vorotě. Přispělo se na nákup potravin pro děti i vedoucí (celkem 420 osob), zdravotní potřeby, léky a rozvoz dětí ze vzdálenějších oblastí na místa střetnutí.

Posledním bodem bylo dokončení rekonstrukce Centra pro mládež v Novoselycji, kde se nakoupilo potřebné vybavení do kuchyně a koupelny, matrace na postele a podpořily se dokončovací práce.

Mikulášská nadílka dětem na východní Ukrajině

V uplynulých několika dnech jsme navštívili děti s naší Mikulášskou nadílkou. Bylo to krásné, děti byly nadšené a i my jsme byli rádi, že jsme jim mohli předat dárky osobně. Zdravíme vás z Ukrajiny a jménem všech dětí děkujeme. Teď se jen rychle vrátit do Čech, ať stihneme ještě Vánoce u nás.

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2018

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Přejeme Vám od srdce radostné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2018!

 

Pozvánka: Ples s charitou 24.11.2017 Ostrava

Přijměte naše srdečné pozvání na benefiční Ples s Charitou, který se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017 od 19 hod. v Clarion Congress hotelu Ostrava. Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem o charitní činnost našich 18 oblastních charit.

Ples s Charitou je netradiční akcí, která se koná při 20. výročí založení diecézní charity. Jeho program všechny přítomné zábavnou formou zavede do světa pomoci druhým, lásky i víry v pomoc každému, kdo je v nouzi. Večerem vás provede a k tanci zahraje kapela DolBend. V rámci bohatého doprovodného programu se můžete těšit i na vystoupení zpěvačky Markéty Konvičkové, která si pro tento večer připravila speciální hudební vsuvku. Součástí plesu bude také bohatá tombola o netradiční ceny a raut. V rámci celé akce se budete moci seznámit s činností charit a naší pomoci v zahraničí.

Ples s Charitou má benefiční charakter a zakoupením vstupenky v hodnotě 500 Kč přispějete na aktivity diecézní charity ve prospěch potřebných lidí na Ukrajině a v Moldavsku, kterým se věnuje Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce zejména v projektech:

Adopce na dálku
(Ukrajina – oblast Zakarpatská a Ivanofrankivská)

Pomáháme dětem ze sociálně slabých rodin získat vzdělání a rozvíjet jejich osobnost. Díky tomu zvyšujeme i celkovou životní úroveň.

Důstojný život
(Ukrajina – oblast Zakarpatská, Moldavsko – oblast Singerei)

Podporujeme seniory, kteří jsou v nouzi, nemají kde bydlet, nebo jsou trvale nemocní. Zároveň pomáháme osamělým a zdravotně postiženým lidem.

Domov pokojného stáří
(Ukrajina – vesnice Usť Čorna)

Podílíme se na poskytování pobytových služeb pro opuštěné seniory, kterým poskytujeme komplexní péči, zahrnující stravu, úklid, praní prádla, asistenci i ošetřovatelskou činnost.

Dětský domov sv. Mikuláše
(Ukrajina – město Ivano-Frankivsk)

Vytváříme domov pro děti, které o něj přišly.

Vstupenky na ples zakoupíte prostřednictvím sekretariátu DCHOO
Mgr. Hana Mamčařová hana.mamcarova@dchoo.charita.cz, tel. 599 525 941
Děkujeme za vaši podporu.

Výstava fotografii v Moravskoslezské vědecké knihovně Ostrava 21.8.-30.9. 2017

O tom, že fotografií lze zachytit život a osudy lidí, kteří potřebují naši pomoc, se můžete přesvědčit na výstavě fotografií Martina Štechera, dobrovolníka Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO. Výstava se uskuteční v Moravskoslezské knihovně v Ostravě od 21. 8. – 30. 9. 2017. (Komentovaná prohlídka proběhne ve čtvrtek 14. září od 17 hod.)

Poděkování od dětí z Domova v Ivano-Frankivsku

V roce 2016 Městečko milosrdenství oslavilo již 13 let existence a neúnavné práce s opuštěnými dětmi a dětmi ze sociálně slabých rodin. V současné době v Městečku pobývá 35 dětí všech věkových kategorií. Nejmladším je rok a nejstarším 16 let.

Domov pomáhá dětem přežít složité období ve svých rodinách a vrátit se domů. Nejdůležitější je, aby děti cítily teplo domova. Sestry se snaží děti formovat po lidské stránce, intelektuálně je vychovávat a učí se být dobrými křesťany.

V prosinci 2015 a v červnu roku 2016 Městečko milosrdenství obdrželo finanční pomoc z Diecézní charity ostravsko-opavské ve výši 47.414 Kč a 47.778 Kč.

Peníze byly vynaloženy na tyto výdaje Městečka Milosrdenství: Část příspěvku byla použita na běžné poplatky za zemní plyn. Domov je poměrně veliký a teplota zde musí být stabilní pro zdraví dětí, proto je pro zimní období důležité, aby byl dostatek financí na zajištění chodu budovy. V zimě byly dále peníze použity na nákup teplého oblečení a bot. Díky dárcům z České republiky 8 dětí dostalo novou zimní obuv. Dále byly finance použity na rekonstrukce toalet a sprch a prádelny pro děti. Určitý obnos peněz byl použit na výlet k Černému moři. 10 dívek ve věku 14-16 let navštívilo poprvé moře v Oděse. Tato letní dovolená trvala 12 dní. Dívky navštívily delfinárium, Oděské operní divadlo a aquapark, zažily zde spoustu zábavy a zdravý odpočinek.

Zaměstnanci Městečka milosrdenství děkují Diecézní charitě ostravsko – opavské a všem dárcům za pomoc a spolupráci.

 

Modlíme se za Vás. Je důležité, aby se naše pomoc dostala nejvíce potřebným, v tomto případě nám pomáháte pracovat s dětmi, kdy se snažíme dát jim šťastné dny dětství.“  

s. Marija z Kongregace Vtěleného Slova, převorkyně dobročinné organizace Městečko Milosrdenství Svatého Mikuláše»

Radostné prožití svátků vánočních a požehnaný rok 2017

Škola škole

V listopadu a prosinci letošního roku navštívili své partnerské školy v České republice zástupci ukrajinských základních škol z východního Zakarpatí. Zástupci ukrajinské ZŠ z Okruhle navštívili ZŠ a MŠ v Kozmicích u Hlučína a zástupci ukrajinské ZŠ z Pidpleši navštívili ZŠ a MŠ Ostopovice (u Brna). Partnerství byla také stvrzena podpisy Dohody o vzájemném partnerství.

V obou školách proběhla prezentace o Ukrajině – většina učitelů a žáků se tak setkala s Ukrajinou poprvé.  Na oplátku jim čeští učitelé i děti představili svou školu. Ukrajinští zástupci se svými českými protějšky probíraly také např. metody výuky a domlouvali se na setkání českých zástupců v ukrajinských školách.

ZŠ Ostopovice o tom napsala: „S otevřeným srdcem jsme přivítali návštěvu z Ukrajiny a Diecézní charity ostravsko-opavské, která nám přivezla kousek sebe a odvezla si zase kousek nás. V následujících měsících nás čeká výměna zkušeností pedagogů, ale také informací o zemích a životech našich dětí a dětí ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Páťáci si pro naši návštěvu připravili referáty o významných místech naší obce a úspěšně jim vše prezentovali. Odměnou jim byla prezentace paní učitelky i možnost popovídat si s dalšími členy delegace. A protože jsme Slované, skvěle jsme si rozuměli. Prožili jsme neopakovatelnou zkušenost a věříme, že se paní učitelce Svitlaně, panu faráři Ivanovi, panu řediteli Ivanovi i humanitární pracovnici Veronice v Ostopovicích líbilo. Přejeme jim šťastnou cestu domů a požehnané svátky, které nyní všichni s napětím očekáváme.“  Článek ZŠ Ostopovice

Těšíme se na setkání zase na Ukrajině!

Jednou z našich činností je být prostředníky pro různorodá česko-ukrajinská setkávání, také například pomoci při vytváření partnerství mezi českými a ukrajinskými školami.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věci ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Otevřeli jsme nové centrum pro mládež v Novoselycji

Díky Tříkrálové sbírce Charity ČR, finanční podpoře nadace VIA, a také pomocí vlastních finančních prostředků místních dárců se v průběhu dvou let podařilo dokončit dostavbu a rekonstrukci nového mládežnického centra v obci Novoselycja na Zakarpatské Ukrajině. Slavnostní otevření proběhlo tuto neděli 27.listopadu. Otevření se zúčastnil také Zakarpatský biskup vladyka Milan při slavnostní bohoslužbě výročí posvěcení místního chrámu.

V centru se nacházejí společenská místnost, kuchyňka, sociální zařízení a tři obytné pokoje na poschodí. Vnitřní zařízení centra ještě není zcela dokončeno (kuchyňská linka, sprchový kout, nábytek). Centrum bude sloužit aktivitám pro děti a mládež v Tjačivském rajonu. Děti mohou přijít ve volném čase a hrát si v prostorách denního centra – na přilehlém pozemku se také nachází hřiště. V centru budou probíhat například různé kroužky, společné setkávání dětí při příležitostech příprav programu a scének na oslavy a svátky (Vánoce, Velikonoce, Den matek, Mikuláš, první školní den, konec školního roku), promítání filmů, doučování pro děti a každoroční letní tábory.

Máme radost z dokončení již třetí funkční vybudované budovy na Zakarpatí (Domov pokojného stáří v obci Usť Čorna a Pastoračně-charitativní centrum v Tjačivu, kde se nachází sídlo místní charity a sklad). Děkujeme všem dárcům a sponzorům za podporu!