• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz

: Děti

Pozdravy od sester z Dětského domova sv. Mikuláše

Jak určitě víte, jednou z aktivit našeho střediska je podpora Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku. Společně se sestrami Kongregace Vtěleného Slova zde pomáháme vést děti k důstojnému osobnímu růstu, zajistit základní potřeby a zprostředkovat dětem vzdělání. Budujeme opravdový domov pro děti, které o něj přišly. Sestry nám napsali dopis, ve kterém vyjadřují vděčnost a radost z naší společné práce!

„V současné době u nás žije 32 dětí. Naším hlavním úkolem je ukázat jim, že jsou tady milovány, a že jsme připraveni jim pomoci. Jsme velká rodina. Společně vstáváme, jdeme do školy nebo školky, snídáme, učíme se, hrajeme si, pracujeme, připravujeme se na významné náboženské svátky nebo jejich narozeniny. Je důležité, aby se cítili stabilně a otevřeli se, mohli tvořit, milovat a usmívat se. Doufáme, že se každé z nich jednoho dne dočká své matky a obejme jí, najde novou milující rodinu, anebo se stane dospělým a samostatným jedincem.“

S. Marie Bajanluk, vedoucí DD

V roce 2017 jsme domov podpořili celkovou částkou 100 710 Kč. Prostředky byly použity především na zotavovací akce pro děti během letních měsíců.

Ze vzdělávacích akcí stojí za zmínku určitě návštěva zoologické zahrady u města Dolyna. Děti byly nadšené ze zvířat, které mohly vidět poprvé: sloni, papoušci, různé druhy opic, lvi, tygři, pandy, pštrosi atd. Pobíhaly tam a sem a na konci dne byly plné zážitků. Také výlet do pevnosti Chotyn a návštěva města Kamjanec-Podilska se staly nezapomenutelnými. Děti měly příležitost trochu nahlédnout do historie své země a poznat zajímavá místa. Pevnost Khotyn totiž patří do 10.-18. století a je považována za jeden ze sedmi divů Ukrajiny.

Mezi odpočinkové patřily několikadenní pobyty dětí v přírodě. V červnu skupina dětí ve věku 11 až 13 let odpočívala se dvěma sestrami ve vesnici Schidnycja u města Truskavec. Během této dovolené si děti užívaly lesa, navštívily Tustanskou pevnost, kde se cítily jako opravdoví vojáci a mohly pít ozdravně-léčebnou vodu. Nejmenší děti ve věku 3-6 let byly u našich sester v Ternopilské oblasti, kde sestry vedou dům pro starší ženy. Sestra, dva dobrovolníci z České republiky a děti, všichni si užívali okolní přírody. Děti změnily prostředí a cítili se jako u babičky na prázdninách. Na konci července byl pro starší dívky zorganizovaný výlet k moři (oblast Oděsa poblíž města Čornomorsk). Protože se jelo autem, už na začátku se rozdělily úkoly: někdo byl zodpovědný za občerstvení během cesty, někdo byl zodpovědný za jídlo po zbytek času, za čistotu v autě, za lékárničku, věci na plavání atd. Kromě plavání a dovádění v moři skupinka navštívila i město Oděsa a každý večer se jelo do Kujalnického limanu, který je známý léčivým bahnem, což pomohlo dívkám s různými zdravotními problémy. Aktivní léto končilo pochodem na horu Chomjak (Ivano-Frankivskská oblast) s nadmořskou výškou 1542 m. Přestože se cesta na vrchol zdála být nekonečná, skupina 20 dětí stoupala stále výš. Po cestě si navzájem pomáhali, což posilovalo týmového ducha. Odměnou byl oběd nahoře na polonině a krásné výhledy do okolí.

„Léto bylo intenzivní. Děti byly zapojeny do užitečných i odpočinkových aktivit, což jim pomohlo oprostit se od jejich starostí a traumatu z toho, že je rodina opustila. Snažily jsme se je naučit, že je důležité a možné si odpočinout nezávisle na tom, kde zrovna člověk je, ať už fyzicky či psychicky.“

S. Marie Bajanluk, vedoucí DD

S velkou vděčností a s modlitbou zdraví děti a sestry Městečka Milosrdenství Svatého Mikuláše.

DARUJTE POMOCÍ DAROVACÍ BRÁNY

 

Po kliknutí na tlačítko Darujte právě teď budete přesměrováni na formulář, v němž doplníte své identifikační údaje a potvrdíte částku, kterou chcete darovat. .

Platební tlačítko poskytuje služba DARUJME.CZ

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, Diecézní charita ostravsko-opavská nezíská informace o Vaší platební kartě, pouze identifikační údaje, které o sobě v následujícím formuláři sami uvedete. Na jejich základě vám budeme moci vystavit potvrzení o daru.

Potvrzení o daru vám zašleme automaticky v lednu příštího roku, kdy je připravujeme pro všechny naše dárce, na něž máme adresu. Pokud si je budete přát obdržet okamžitě, rádi Vám jej vystavíme.

Podpořte naše aktivity při nákupech na internetu

Pomoc na Zakarpatí díky Fondu manželů Horových

Fond manželů Horových pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině byl založen v roce 2005. Jeho posláním je podpora dětí na Zakarpatské Ukrajině především prostřednictvím vzdělávání a jiných příležitostí, které umožní jejich rozvoj a osobnostní růst. DCHOO v roce 2017 realizovala díky prostředků čerpaných z tohoto fondu hned několik aktivit, zaměřených na podporu dětí a mládeže.

V Zakarpatské oblasti byli podpořeni 4 studenti a jejich studium na kolegiu či univerzitě. Díky příspěvku si mohli pořídit různé školní potřeby, starší notebook, hudební nástroj, zaplatit potřebné poplatky nebo uhradit nutné výdaje spojené se studiem, jako např.: ubytování na internátě, cestovné a stravu.

Dále se finančně podpořily příměstské tábory v deseti vesnicích Zakarpatí, například ve Verchni Vorotě. Přispělo se na nákup potravin pro děti i vedoucí (celkem 420 osob), zdravotní potřeby, léky a rozvoz dětí ze vzdálenějších oblastí na místa střetnutí.

Posledním bodem bylo dokončení rekonstrukce Centra pro mládež v Novoselycji, kde se nakoupilo potřebné vybavení do kuchyně a koupelny, matrace na postele a podpořily se dokončovací práce.

Mikulášská nadílka dětem na východní Ukrajině

V uplynulých několika dnech jsme navštívili děti s naší Mikulášskou nadílkou. Bylo to krásné, děti byly nadšené a i my jsme byli rádi, že jsme jim mohli předat dárky osobně. Zdravíme vás z Ukrajiny a jménem všech dětí děkujeme. Teď se jen rychle vrátit do Čech, ať stihneme ještě Vánoce u nás.

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2018

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Přejeme Vám od srdce radostné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2018!

 

Pozvánka: Ples s charitou 24.11.2017 Ostrava

Přijměte naše srdečné pozvání na benefiční Ples s Charitou, který se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017 od 19 hod. v Clarion Congress hotelu Ostrava. Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem o charitní činnost našich 18 oblastních charit.

Ples s Charitou je netradiční akcí, která se koná při 20. výročí založení diecézní charity. Jeho program všechny přítomné zábavnou formou zavede do světa pomoci druhým, lásky i víry v pomoc každému, kdo je v nouzi. Večerem vás provede a k tanci zahraje kapela DolBend. V rámci bohatého doprovodného programu se můžete těšit i na vystoupení zpěvačky Markéty Konvičkové, která si pro tento večer připravila speciální hudební vsuvku. Součástí plesu bude také bohatá tombola o netradiční ceny a raut. V rámci celé akce se budete moci seznámit s činností charit a naší pomoci v zahraničí.

Ples s Charitou má benefiční charakter a zakoupením vstupenky v hodnotě 500 Kč přispějete na aktivity diecézní charity ve prospěch potřebných lidí na Ukrajině a v Moldavsku, kterým se věnuje Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce zejména v projektech:

Adopce na dálku
(Ukrajina – oblast Zakarpatská a Ivanofrankivská)

Pomáháme dětem ze sociálně slabých rodin získat vzdělání a rozvíjet jejich osobnost. Díky tomu zvyšujeme i celkovou životní úroveň.

Důstojný život
(Ukrajina – oblast Zakarpatská, Moldavsko – oblast Singerei)

Podporujeme seniory, kteří jsou v nouzi, nemají kde bydlet, nebo jsou trvale nemocní. Zároveň pomáháme osamělým a zdravotně postiženým lidem.

Domov pokojného stáří
(Ukrajina – vesnice Usť Čorna)

Podílíme se na poskytování pobytových služeb pro opuštěné seniory, kterým poskytujeme komplexní péči, zahrnující stravu, úklid, praní prádla, asistenci i ošetřovatelskou činnost.

Dětský domov sv. Mikuláše
(Ukrajina – město Ivano-Frankivsk)

Vytváříme domov pro děti, které o něj přišly.

Vstupenky na ples zakoupíte prostřednictvím sekretariátu DCHOO
Mgr. Hana Mamčařová hana.mamcarova@dchoo.charita.cz, tel. 599 525 941
Děkujeme za vaši podporu.

Výstava fotografii v Moravskoslezské vědecké knihovně Ostrava 21.8.-30.9. 2017

O tom, že fotografií lze zachytit život a osudy lidí, kteří potřebují naši pomoc, se můžete přesvědčit na výstavě fotografií Martina Štechera, dobrovolníka Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO. Výstava se uskuteční v Moravskoslezské knihovně v Ostravě od 21. 8. – 30. 9. 2017. (Komentovaná prohlídka proběhne ve čtvrtek 14. září od 17 hod.)

Radostné prožití svátků vánočních a požehnaný rok 2017

Míša s Rosťou pomáhali v Ivano-Frankivsku

„A to se vám chce za těmi migranty?“. Přesně takové reakce jsme se dočkali od jedné známé, když jsme jí řekli, že se v létě chystáme na Ukrajinu. Mýtů a polopravd o zemi, jejíž západní část kdysi patřila k Československu koluje mezi Čechy stále mnoho. Představovat si Ukrajinu jako chudou zbídačenu zemi plnou ztrápených lidí je však liché, což dokazuje i naše návštěva Městečka Milosrdenství v Ivano-Frankivsku.

Na Ukrajinu jsme se letos vypravili již potřetí. Po Zakarpatské oblasti jsme chtěli prozkoumat další region, abychom poznali kulturu této svérázné země v jejím dalším odstínu. Dětský domov spravovaný řádovými sestrami, kde jsme několik týdnů pracovali jako dobrovolníci, se ukázal jako ideální místo.

Jeho obyvatelé nás hned po našem příjezdu přijali mezi sebe. Následující dny jsme tak s většími dětmi hráli různé hry, starali se o ty menší, pomáhali v kuchyni, žehlili, vyučovali angličtinu a učili se ukrajinštinu. Zúčastnili jsme se také zajímavého výletu do hor a oslav dne nézavislosti.

Moc se nám libilo, že děti v domově žijí jako v normální (byť poněkud velké) rodině a chovají se k sobě návzájem hezky, což je především zásluhou obětavé péče sester, pro které je starost o ně zjevně skutečným posláním. Rádi jsme také znova zakusili typickou ukrajinskou pohostinnost a vynikající kuchyni. Až do konce našeho pobytu nás paní kuchařky nepřestávaly udivovat stále novými jídly ze základních surovin, jako jsou brambory a těstoviny, která však vždycky chutnala výborně.

Co nás překvapilo, bylo materiální zabezpečení domova. Nové koupelny s mušličkami, spousta hraček i značkové oblečení (které však nutno dodat pocházelo z kanadských second handů) snad pomáhají zmírnit skutečnost, že většina dětí pochází z problematických nebo sociálně slabých rodin, které se o ně nemohou postarat.

K tomu, aby se děti cítíly dobře, přispívá i okolí domova. Městečko Milosrdenství se nachází v klidné okrajové části Ivano-Frankivsku. Stačilo se však svézt pár zastávek maršrutkou a ocitli jsme se v centru města, kterému vévodí budova radnice a kde jsme mimo jiné navštívili muzeum a několik kostelů.

Celkově jsme si pobyt velmi užili. Setkání s lidmi, jejichž životní styl je natolik vzdálený našemu ať už v otázkách víry nebo běžného způsobu života, nás obohatilo a rádi se někdy alespoň na pár dní vrátíme.

Míša a Rosťa

Za první pololetí 2016 bylo předáno na Ukrajinu a do Moldavska celkem 2 373 930 Kč.

Za první pololetí 2016 bylo předáno na Ukrajinu a do Moldavska celkem 2 373 930 Kč. Děkujeme všem dárcům za možnost pomoci!  Z této částky připadá větší polovina (asi 1,4 mil. Kč) na projekt Adopce na dálku, kde se měsíčně pomáhá asi 370 dětem (a jejich rodinám).  Další částí je pomoc seniorům v projektu Důstojný život – na Zakarpatí se každoměsíčně nakoupí balíček potravin asi 235 seniorům a dále se podporuje 22 seniorů v Moldavsku (celkem předáno 475 tis. Kč).  Z Tříkrálové sbírky Charity ČR jsme podpořili třetím rokem provoz Centra domácí péče ve vesnici Grigorauca v Moldavsku a zařízení rehabilitační místnosti pro postižené děti ve městě Kaluš (celkem věnováno 264 tis. Kč). Zbývající částka asi 225 tis. Kč poputovala na dětský Domov v Ivano-Frankivsku, Domov pokojného stáří v Usť čorne, pomoc obětem konfliktu, nákup léků a na pomoc jednotlivým potřebným – příspěvek na operaci, nákup dřeva apod.

NAPIŠTE NÁM ZDE

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Velikonoční přání

“ Naděje je podobná radosti. Roste, když se o ni dělíme s druhými.“

Velikonoce přinášejí naději,

že každá tma může být prozářena Světlem

a každý zármutek proměněn v Radost,

protože Kristus přemohl smrt a vstal z mrtvých.

Přejeme Vám pravou velikonoční Naději a Radost.

  • 1
  • 2