• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Author

Mikulášská nadílka 2019 potěšila potřebné děti na východě Ukrajiny

Lidé na Ukrajině slaví svátek svatého Mikuláše 19. prosince a tým Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské, tak jako předešlé dva roky, vyrazil na konci roku 2019 na východ této země, aby předal dárečky dětem, žijícím v blízkosti bojových zón. Cílem projektu Mikulášská nadílka je vnést alespoň trochu radosti do jinak bezútěšné

Mikulášská nadílka 2019 (foto: Miroslav Hodeček)

Anglický tábor na Zakarpatí 2019

Cesta Adoptivních Rodičů – srpen 2019

Ukrajinský festival 2019 (foto: Člověk a víra)

Monitoring projektů v Moldavsku – červen 2019 (foto: Miroslav Hodeček)

Návštěva v Caritas Ukraine – květen 2019 (foto: Miroslav Hodeček)

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2020

Požehnané a radostné Vánoce. Ať Vám nový rok 2020 přinese spoustu štěstí, zdraví, pokoje a Božího požehnání. Přeje tým Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské

Mikulášská nadílka splní přání dětí z válečné zóny

Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny, který započal v roce 2014, navzdory minským dohodám stále trvá. Každým dnem se střílí ostrými a počet obětí narůstá. Nejde však jen o armádu a vojenské složky, jež jsou do bojů zapojeny. Válka ovlivňuje i každodenní život rodin a dětí, které žijí v bezprostřední blízkosti frontové linie a nemají kam

Jak jsem dobrovolničil v Dětském domově sv. Mikuláše

V srpnu 2019 jsem se ocitl jako dobrovolník v Dětském domově sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku. Když jsem se po čtrnácti dnech s dětmi loučil, nečekal jsem, že to bude tak těžké. Prosily, abych zůstal ještě pár dnů a v tu chvíli mi došlo, že my dobrovolníci tam opravdu nejsme kvůli natírání plotů, ale především pro